DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE DOĞUŞTAN MI?

Hiperaktif çocuklar, bebek beynindeki sinir bağlantıları ve Ritalin adlı ilacın bıraktığı uzun vadeli zararlar üzerine dünyada tartışmalar yapılıyor. Alman norolog Gerald Huther ile bu konuda yapılan bir şöyleşiyi sunuyoruz.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE DOĞUŞTAN MI?

Bazı çocuklar doğrudan doğruya hiperaktifliğe eğilimli olarak dünyaya geliyor. Beyinlerinin daha sağlıklı bir biçimde gelişebilmesi için çok küçük yaştan itibaren güvenilir ilişkilere ihtiyaçları vardır. Eğer bu çocuklar sorunlarını çözümlerken yetişkinlere güvenebileceklerini bilmiyorlarsa beyinleri sağlıklı gelişemez.

BU NEDEN BÖYLE?
Beyin, ondan ne şekilde yararlanıldığına bağlı olarak biçimlenen esnek bir organdır. Hiçbir insan özgüven, merak ya da sorunları çözebilme yeteneğiyle dünyaya gelmez. Özellikle de frontal korteksteki (ön beyin zarı) sinir telleri insanın benlik duygusuna ve kisiliğine göre işlemekte. Bu bölge, uyarımları ve duyguları harekete geçirerek korku, hırs, öfke ve kuşkuların kontrol edilmesine yardımcı olmakta. Birçok hiperaktif çocukta bu bölge yeterince gelişmemiştir.

NİÇİN?
Yaşamlarının büyük bölümünü aşırı hareket ve hırçınliılarla geçirirler. Ve bu davranış biçimi işe yaradığı müddetçe alışılmadık durumlar yaratmak için yeni stratejiler denemek zorunda hissetmediklerinden kendilerini ifade etmeyi sağlayacak davranış türlerini geliştirme duyusunu geliştiremezler, dolayısıyla da ortama uygun davranmakta sorunlar yaşarlar. Bu durum beyindeki sinir hücrelerinin motiflerine de yansımakta. Hiperaktif bir çocuğun beyni diğerlerine göre daha farklı yani? Hiperaktif çocuğun ön beynindeki kan dolaşımı daha zayıftır ve normal çocuk beynine oranla daha az oksijen ve glikozdan yararlanır. Yani hiperaktif çocuğun beyninde daha az sinir hücresi etkindir. Bu çok ilginç. Oysa bu tür çocuklar beyinlerini yeni ifade biçimleri için kullanırlar. Bu doğru ama orta beyindeki uyarım sistemi aşırı gelişmiş olduğundan sürekli dopamin salgısı üreterek yoğun dikkat durumu yaratır. Ne var ki ön beyin sürekli uyarımlar nedeniyle doğru işlemez. Sinirsel yapılar devamlı “yeniden yapılan” komutu aldıkları için sabitleşemiyor. Ve bu süreç Ritalin ilacıyla düzeltilmeye çalışılıyor. İlke olarak öyle. Ritalin kısa vadede dopamin akımını durdurduğu için çocuğun konsantrasyon yetisi bir ölçüde düzelir.

BU İYİ BİR ŞEY Mİ?
Hayır. Gerçi Ritalin sayesinde çocuklar daha iyi konsantre oluyor, daha sakin davranıyorlar vb. Ama araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi, ilaç aynı zamanda insanlardaki uyarım etkisini de köreltiyor. Buna rağmen mucize ilaç olarak sunulan Ritalin’e alternatif olabilecek ilaçlar araştırılmıyor. Amerika’daki bazı okullar özellikle Ritalin çocuklarını tercih ediyorlar; çünkü öğretmenlere daha fazla zahmet veren çocuklardan 400 dolarlık ek bir ücret talep edilmekte. Almanya’daki doktorlar da önemli ölçüde Ritalin yazıyorlar.

EĞER İLACIN ETKİSİ OLUMLUYSA, DOKTORLARIN İLACI ÖNERMELERİNDE NE GİBİ SAKINCA OLABİLİR Kİ?
Beni uzun vadede ortaya çıkan sonuçlar düşündürüyor daha çok. Farelerle yaptığımız deneylerde Ritalin ilacındaki metilfenidat maddesinin yavrularda daha farklı etkilediğini gördük. Hayvanlara buluğ çağından önce Ritalin verildiğinde beyinleri sağlıklı gelişmiyor. Dopamin salgılayan hücreler daha az çatallaşıyor. Oysa aynı madde yetişkin hayvanların beyninde yapısal değişimlere neden olmadı.

BU DENEYLER İNSAN İÇİN NE İFADE EDEBİLİR?
Gelişmekte olan beynin, yetişkin beyinle aynı biçimde tedavi edilemeyeceğini gösteriyor. Sonuçta hiç kimse Ritalin’in uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmiyor. Tedavi edilenlerin çoğu bugün henüz 20 yaşında. Burada önemli olan dopamin üreten hücrelerdeki çatalların ileri yaşlarda inceliyor olması. Hareketten sorumlu bölgelerde çok fazla inceldiğinde Parkinson belirtileri görülebilir. Eğer Ritalin fare deneylerinde de gördüğümüz gibi sinir sisteminin sağlıklı gelişimini engelliyorsa, olumsuzluklar 70 değil 40 yaşında başlayabilir. Bu yüzden Parkinson hastalarının artmasından endişeleniyorum.

RİTALINE KARŞI NE GİBİ ALTERNATİFLER VAR?
Çocuklar, yalnızca ilaçla düzelebileceklerini düşünmek yerine sorunlarını kendi kendilerine çözebilmeyi öğrenmeliler. Beyin ancak bu şekilde yeniden organize olur. Bu duruma gelebilmesi için de terapotik yardıma ihtiyac vardır; tüm uyarılar, azarlamalar ve ana babaların sinirlenmeleriyle hiçbir yere gelinmez. Ne yazik ki bu konu yeterince araştırılmıyor. Dünya çapında Ritalin’in etkisini anlatan yarım milyon rapor yayımlandı, fakat uygun bir psikoterapi olanağıyla sadece birkaç bin kişi ilgileniyor.

BAZI ÇOCUK DOKTORLARI ÇOCUKTAN ESIRGENEN RİTALİN’İN, GÖZLERI BOZUK OLAN ÇOCUĞA VERİLEN BİR GÖZLÜK KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU SAVUNUYORLAR. RİTALİN’İ GEREKLİ BULDUĞUNUZ DURUMLAR YOKMU HİÇ?
Çocuklar ağır davranış bozukluklarıyla okula başladıklarında Ritalin bazılarını gerçekten de koruyor. Çünkü psikoterapi, davranışları birkaç gün içinde değiştiremez. Çocuk kendisini her zaman farkli biçimlerde ifade ettiği için sinirsel uyarımlar buna göre sabitleşmiştir. Ve şimdi birden bire beyninden farkli bir biçimde yararlanması istenir.

ÇOCUKLARIN BEYİNLERİNDEN EN IYI ŞEKİLDE YARARLANMALARI NE ŞEKİLDE ÖĞRETİLEBİLİR?
Her seyden önce yeni davranış motiflerini öğrenebilmeleri için yoğun terapotik bakıma ihtiyaçları var. Ritalin tek başına yeterli değil, sadece tedavi başlangıcında beyinde yeni uyarımların oluşmasına ve yetersiz gelişmiş olanların sabitleşmesine yardımcı olur. Hatta ilaç cçocuklara belki de yeterli uyarım kontrolüne sahip işlevsel bir ön beyin geliştirmelerine yardımcı olabilir. Fakat eğer başarılı olamazlarsa, yaşamları boyunca davranış bozukluğu sergileyen kişiler olarak toplum dışına itilebilirler. Ve bu durum ileride uyuşturucu bağımlılığına da bir zemin oluşturur. Almanya’daki duruma bakacak olursak, hiperaktif çocukların terapotik tedavi görmeden Ritalin kullandıkları ortaya çıkıyor. Bu Almanya’daki ilaçların kontrolsuz yazıldığını gösteriyor. Mesela İsveç’te olduğu gibi daha katı yasaların uygulanmasi gerekir. Orada sadece bazı seçilmiş uzman doktorlar yazabiliyor Ritalin’i. Üstelik ayrıntılı bir tedavi planıyla birlikte her hafta yeni bir ara rapor yazarak gerektiğinde yeni reçete düzenlemeleri de zorunlu.

PEKİ, HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN ARTISINI, KONTROLSUZ İLAÇLARA BAĞLAYABİLİRMİYİZ?.
Hayır. Hiperaktif çocuklar her zaman vardı. Fakat eskiden din ya da toplumsal sınıflar gibi son derece katı sosyalleşme kosulları, ön beyin yapısını ve çocuk kişiliğini biçimlendiriyordu. Bugün bunların tümü etkisini yitirdi, eğitimde bazı değişikler oldu. Geçmişte hiçbir dönemde, birden bire bebeğiyle baş başa kalan ve nasıl davranacağını bilemeyen güvensiz ebeveynler yoktu. Sonuçta bircoğu büyük aile yapısından gelen genç ana babalar, kısmen de olsa kardeşlerinin bakımlarını üstlendiklerinden ana babalığa daha iyi hazırlaniyorlardı. Ama bugün kendi rollerini bile doğru dürüst yerine getiremeyen ana babalar hiperaktif bir çocukla nasıl başa çıksınlar?

İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ YÜZYIL İÇİNDE YENİDEN BÜYÜK AİLEYE DÖNÜŞ YAŞANMAYACAĞINA GÖRE NE GİBİ ÇÖZÜMLER ÖNERİRSİNİZ?
Bizlerin ana baba okullarına gereksinimiz var. Burada davranışlarla ilgili sınırlamalar ya da çocukları yeni görevlere hazırlamak gibi ana kurallar öğretilebilir. Iyi bir anne, çocuğunun her zaman yeni sorunlarla karşılaşmasını sağlayıp onlarla nasıl başa çıkılabileceğini öğretebilmeli. Ön beyin ancak bu şekilde sağlıklı bir biçimde gelişebilir. Günümüz çocukları zamanlarının büyik bir kısmıni yuvalarda ya da bakıcılarla birlikte geçiriyorlar. Onlar arasında da sağlıklı ilişkiler kurulabilir. Tabii aynı anda kırk çocukla ilgilenmek zorunda kalmazlarsa. Biz yetişkinlere uygun bir dünya yaratırken çocuk haklarını unuttuk. Eğer bu durumu bir an önce değistirmezsek, saldırganlıklar ve şiddet hızla artacaktır. Aslında çocuklar davranış bozukluğunu yansıtan bir ayna tutuyorlar bize… Buraya bakarak çocuk beynindeki gelişmenin kendiliğinden işlemediğini kavrayamıyorsak, hata yaptığımızı görebiliriz.

Kaynak: Spiegel, sayi11/2002  

Reklamlar

~ tarafından hiperaktifcocuklar Kasım 8, 2006.

79 Yanıt to “DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE DOĞUŞTAN MI?”

 1. Merhabalar,ben Tümerkan,.Ben küçük yaştan beri sürekli ritalin kullandım,belli bir yaştan sonra ise doktor artık yaşımın geçtiini ve kullanmamam gerektiğini söyledi we son ilacımı da kullandıktan sonra bir daha almadım.Fakat eskiden hiperaktiv olmama rağmen şimdi de üşengeçlik var.Tabi bu bana bağlı olmakla birlikte aşırı duygusal olmaya başladım.Bunun ilacın yan etkisine bağlı olabilrmi?Şimdi en küçük şeylere bile ağlayabliyorum.Hain olmam gereken şeylerde bile kendimi bile bile ateşe atıyorum eski performansım varken artık çok durgun olmaya başladım.Artık arabam var ehliyeti almama rağmen bu hiperaktivliğin bi başka yanının dikkat dağınıklığı olduğunun olduu için annem benim arabama asla binmiyor 😀 nedenini sorduğumda ise annem sende dikkat dağınıklığı war korkuyorum dior 🙂 ama sanki iyice durgunlaştım fakat dikkat dağınıklığımın olduunun hala olduğuna eminim çünkü bu annem bana sürekli 7 fark bulmacalarını çözdürürken kuzenim bazı şeyleri 10 sn de bulurken ben kolay olanları çözdükten sonra bulamıyordum fakat kuzenim çoktan bulmacayı tamamlıyordum.Bazen bu insanlık dışı yani nasıl bulunabiliyor die düşünüyordum.Nitekim bu ritalin adı verilen haptan hala almak istiyorum fakat olur mu olmaz mı yada bana önerebiliceğiniz bir ilaç varmı? Çok fazla ağlamaya odama kapanmaya odamı toplarken bile yarım saat odaya bakıp önce hangisini kaldırsam die düşünüyorum we oda yine toplanmıyor 🙂 biliyorum bazı kişiler gerizekalı die düşünebilirler ama gerizekalı die birşey yoktur sadece bir düşünce hakkında kendimi weremiyorum dikkatimi toplayamıyorum.Bana bilgi verecek olursa gerçekten çok fazla hayır duamı alır.

  aklııza gelen yada önerebileceğiniz bir ilaç olduğunda bana mail yolu ile atarsanız çok sevinirim.

  e-mail adresim: darkness_to_bring_to_light@hotmail.com
  telefon: +43 681 834 46 439

  Saygılarımla

  Tümerkan URAL

 2. Çok yazdığımın farkındayım ama hiperaktiv çocuğu olanlar için bir kaç önerim olucak.

  1.si asla çocuklarınıza hakaret etmeyiniz(pskolojinin en çok bozulduğu şeyler)

  2.si aile arası tartışmaları asla çocuğunuzun yanında yapmayınız

  3.sü asla bir konu hakkında sen yapamazsın sen edemezsin demeyiniz.( bana giter çalamazsın dediler yaşın küçük dediler şimdi aşırı ii derecede gitar çalıorum.Babanem yapamazsın dedi babanemin telefon hattını ben döşedim televizyonunu tamir ettim 😀 not: gerçekten de kolay şeyler değildi 🙂

  4.sü we en önemlisi çocuunuzu şefkatle sewin we biraz da olsa durgunlaşması için ona bir müzik aleti alın klasik gitar gibi.Emin olun gitarı seçen çocuklarınız birden bundan sıkılacak we elektro gitara yönelicek we sonra emfinin sesini kulaklığa werecek we kendi yarattığı sesi yüksek sesle dinleyerek kendini tatmin edecek we gelişmesine durgunlaşmasına hayata bakış açısının we pskolojisinin düzelmesindeki en büyük etkenlerden biri olacaktır.( kendimden biliyorum,şu an 21 yaşındayım we aklım başım yerimde olduğu için çocukluğumda yaşadığım şeyler üzerindeki etkilerden söz ediyorum sizlere.Mutlaka bir müsaik aleti edindirin.Zoraki değil ama en başta çocuklarınıza müziği aşılayın.Operalara götürün tiyatroları sewdirin,Bu çocuğunuzun kültür bakış açısını değiştirecektir.Beni annem sürekli müzikallere tiyatrolara sergilere götürürdü we ilk başta sıkıcı gelirdi fakat biz hiperaktivler bazen bazı şeyleri çekemeyiz we sonra bizde deriz ki ya bu resim mi daha iyisini yaparım der we kendini resme werir yada bu şarkıdan mı hoşlanıorlar ben bi müzikal yada ben bi şarkı sözü yazarım derken bir bakacaksınız ki çocuğunuzun yaşama sewgisi daha da artacaktır.

  Benim önerilerimi dikkate almanızı öneririm.

  Saygılarımla

  Tümerkan URAL

 3. Sevgili Tumerkan,
  Yazinizi okudum,o kadar mutlu oldum ki.Bende 10 yasinda ADHD oglu olan bir anneyim,hep merak ederdim,ADHD yi yasayipta,buyumus olan birinin duygulari?Neler hissettigi?Kucukken yasadiklarini yaptiklarini hatirlayacaklar mi?Yazinizi gorunce cok memnun oldum.Sizden ricam,vaktiniz olursa arada bu siteye girip bizlerle duygularini paylasman,tavsiyelerde bulunman.Gerci cok guzel tavsiyelerde bulunmussun.Ama yinede arada girip yasadiklarini anlatman…Sahsen ben cok ama cok tesekkur ediyorum.Dilerim hayat sana mutluluk ve huzur verir…
  Ha bu arada nacizane fikrim,bundan sonra herhangi bir ilac kullanmaman.Bir donem hizli yasandin,bu donemde usengec yasa bakalim.Ileride hersey normale gelecektir.Hayat bir hediye paketi degil mi?Dogunca aliyoruz icinden ne cikacagini bilmiyoruz…
  Ayrica yeri gelmisken sitenin kurucusuna da tesekkurlerimi iletmek istiyorum.Iyi ki varsiniz,sayenizde cok seyler ogrenmis oluyoruz.Siki bir takipcinizim ve herkese oneriyorum bu isteyi..
  Saygilarimla…Gul

 4. Sevgili Tumerkan,

  Sitenin sahibi olarak senin bu yorumunu nasil kacirmisim??.. lutfen yasadigim yogunluguma ver oldumu!..:)) Oncelikle acik acik yasadigin olumsuzluklari bizlerle paylasman cok onemli ve inan duyarli bir davranisti.. Istedigin zaman yasanmisliklarini buraya yazabilirsin. Zira senin yasadiklarin ve gozlemlerin bizler icin cok daha onemli.. En nihayetinde sitede ebeveynlere yonelik alternative sekilde yardimci olacak bir bilgi akimi var, ama senin yasanmisliklarinla dahada guzel ortusecek her sey!..:))Zira senin yasadiklarini ve neler hissettiklerini bizler bilemeyiz, ancak sen duygularini bizlerle paylasirsan, diger anne ve babalar senin yasadiklarini dikkate alarak, cocuklarina nasil davranmasi gerektigini ve nasil hareket etmeleri gerektigini ogrenirler..:))

  Ayrica zamanim olunca, sormus oldugun sorularina en yakin zamanda net bir sekilde cevap verecegim..:))

  sevgiler
  hulya

 5. Sewgili Gül ablacım we Hülya ablacım.Şu sıralar okadar çok problemim warki ama sizlerin bana yazmış olduğu bu güzel yorumlarla gücüme güç kattım moralim inanın yerine geldi 🙂 hadi bu gün de neler yaptıımı anlatiim size 😀 dedim ya işte hiperaktiftim die 🙂 işte şu sıralar derslerim çok yoğunlaşmaya başladı we ne yazıkki geçen hafta annem we babam ayrılma kararı aldılar we annem ewi terk etti.Biliorum artık teşit bir watandaşım we herşeyden önce artık yaptıklarımın we yaşadıklarımın farkının bilincine sahibim.Her ne kadar da üzülsem de bazı şeyler geri gelmior gelmiicekte.Bu gün çok zor bir sınavım wardı we bütün gün çalıştım ama hayatımda hiç çaılmadıım kadar neredeyse.Neyse ben sınavıma girdim işte saat sabah 11 de sınavdan çıktım we ewe geldim.Biraz dinlenmek istedeim uyuyakalmışım.Dedim ki Tümerkan boşu boşuna moralini bozuorsun,anne baba ayrıldı tamam ama bu senin problemin değil ki.Şu Dünya’da kaç tane kız arkadaşın oldu en az 50 tane oldu hepsinden de ayrıldın ne oldu üzüldün ama hayat dewam ediyor.Sınavına da girdin eğer olmazsa da napalım artık elimizde olan bişi diil kapazitemiz bu kadarmış.Bir söz wardır ya hani bunu çok dikkate alırım benim örnek laflarımdan birisidir.Eğer bir işe kalkıştığında o iş için elinden geleni yaptıına inanıyorsan hiç düşünme ii yada kötü asıl sorun senin nasıl uğraştıın.Ben bu sözleri her zorluklarla karşılaştığımda o kadar çok kullanıorum ki bunun nedeni ileride ahh ahha diip başımı duwarlara wurup keşke yapsaydım dememek için.İnanırmısınız bir gün annemle otururken annem bana baardı dedi ki ” yahu oğlum hiç mi utanmak yok hadi bizi neyse biz lise mezunuyuz bizden bu kadar oldu fakat kırık notlar alınca mahalledeki arkadaşların çewren ii not alınca hiç mi kendinle bir vicdan muhasebesi yapmıorsun” dedi.Bende anne elimden gelmior çalışıorum ama olmuor dedim ama aklımda olan şey şuydu 🙂 (aman ya kızlar warken ne dersi ona da sıra gelir,aman ya okuldan kaçmak warken neden ders çalışşiim,aman ya hawa çok güzel bu gün hiç ders çalışılmazki) idi bir zamanlar tabi annemi hep elimden geldiini yaptııma inanırmaya çalışıordum.Taa ki anne madem okadar kolay sen oku dedim we sanki okadar gruruna yedirmiş gibi benimle birlikte okula başladı inanırmısınız? 😀 şimdi annem 2. üniversitesini bitirdi we gelir uzmanlığına çalışıor 🙂 yani benim bu üniyi her şekilde bitirmem gerekior yoksa çok wahim bir drum olur 😀 özürdilerim konudan konuya atlıorum ama aklıma geldikçe yaziim diorum işte 🙂 neyse bende bugün bunca sıkıntının üstüne dedim ki tümer kendine biraz ödül wer yawrucum çık dışarı kıy parana her gün yaptıın şey değil nasılsa bi gece alemine ak hayatı yaşa dedim 🙂 Ama gece burnumdan geldi :s buradaki insanlar ya gerçekten okumuş yada hiç okumamış okusalarda kendilerine bir şey kazandıramayıp dewletin werdiği paralarla bi şekil hayatlarını yaşamak.Dışarda bir sürü yatan insanlar birbirilerinin ayalarına tekme atıp gülüp sonra tekrar atanlar.Yani öle bir düşünüorum ki inanın hayat tecrubesi ah şu hayat tecrubesi olmasa inanın ben de o hallere gelebilirdim.Hep gördüm we şnu dedim ya warya tümer anne war baba war tamam ama nereye kadar be abicim elbet paradır bu biter eğer okumazsan mutlaka gelirsin bu noktaya karı kız die düşünüorsun ama eğer ben bi yerlere gerçekten gelirsem inanıorum ki bunlar ben istemesemde gelicekler die die yine moralim bozuldu we ewe geldim şu an sabahın 6 buçuğu 🙂 we sizin msjlarınızı görünce okadar mutlu oldum ki anlatamam 🙂 Çok konuştuğumun farkındayım heleki bide benim gibi dikkat dağınıklıı olan birisi bunu okuyorsa way halime 😀 kesin ilk 4 satırı okur sonra sonucu okur 😀 çok uzun yazdıımın farkındayım 🙂 Yazılarımın dikkate alınması beni gerçekten çok mutlu etti we bu yazılarımı okuyan ailelerimden çok az bi ricam olucak.LÜTFEN ÇOCUKLARINIZI ŞIMARTIN,HİPERAKTİF OLMAK BİZLERİN ELİNDE OLAN BİRŞEY DEĞİL BİZİM SUÇUMUZ DA DEĞİL.DAHA DÜN GECE İLK OKUL ARKADAŞIM BENİ FACEBOOK(BİR İNTERNET ARKADAŞ BULMA SİTESİ) ORADAN BULMUŞ.NECDET Tİ ARKADAŞIMIN ADI.DEDİ K KARDEŞİM NASILSIN YA NERELERDESİN ANNEM SÜREKLİ SENİ SAYIKLIO ACABA NE YAPTI TÜMER GENE ACABA ORTALII BİRBİRİNE KATIORMUDUR DİE DİE HEP BENİ DÜŞÜNÜR OLMUŞ 🙂 İŞTE DEDİM NECDET WALİDEYİ Bİ ÇAARIRMISIN KARDEŞİM DEDİM GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAPTIK YANİ WEBCAM DEN BİRBİRİMİZİ GÖREREK KONUŞMA YAPTIK.DEDİİ ŞEYLER ŞUNLAR” TÜMERKAN İLLALLAH ETTİRMİŞTİN BANA BU ARADA NECDETİN ANNESİNİN GÖREWİ DE BANA BAKMAKTI İLK OKULDAYKEN 😀 ANNE BABA ÇALIŞTII İÇİN O HEM OĞLUNLA HEM DE BENİMLE İLGİLENİRDİ.NESE İŞTE DEDİ Kİ OĞLUM SEN NE YARAMAZDIN HOCALARA TEKME ATMALAR MI KIZLARA PANDİK ATMALAR MI OKULA YUMURTA GETİRİP KIZLARIN KAFALARINA ATMAK MI DENEYLER YAPMAK MI NE ARARSAN WARDI SENDE 😀 ÇOK AKILLI FAKAT ÇOK FAZLA DA YARAMAZ BİR ÇOCUKTUN WE ÇOK BÜYÜK BİR ŞOK İÇERİSİNDEYİM NASIL BÖYLE OLDUN DİE 🙂 AĞIZIM WARMADI Kİ YAŞADIĞIM OLAYLAR YÜZÜNDEN,ESKİ ENERJİMİN OLMADII İÇİN ARTIK ÇEWREME ZARAR WERMEKTENSE KENDİ İÇİMİ YİYİP PSKOLOJİK BUNALIMDA OLDUĞUMU.SADECE ABLACIM ZAMAN HERŞEYİN İLACI ELİMDE DEĞİLDİ BAZI ŞEYLER ŞİMDİ AKLIM YERİNDE ÇOK ŞÜKÜR BÜYÜK İŞTE ARTIK HİÇBİŞİ ESKİSİ GİBİ DEĞİL ZAMAN DEĞİŞTİRDİ BİZİ DEDİM 🙂 ODA GÜLEREK ÇOK SEWİNDİM SENİN ADINA DEDİ.BU ARADA NECDET ÇOK AKILLI BİR ÇOCUKTUR FAKAT BENİM GÖZÜMDE HALA DA SALAK BİR ÇOCUKTUR ÇÜNKÜ BEN ÖLE HAYT TECRUBESİ OLMAYAN HAYATI GÖRMEYEN HAYATI DERS ÇALIŞMAKLA GEÇEN Bİ ADAMI ADAM SIFATINA KOYMUORUM.ÇOK ÖZÜRDİLERİM AMA ÇOCUKJLARINIZ BİRAZ HAYATI GÖRSÜN.HANİ DİORSUNUZDUR ÇOK PARA HARCIYOR BU ÇOCUK İLERDE PARANIN KIYMETİNİ BİLSİN DİE ÇALIŞTIRİİM DİE.SİZE BİRŞEY SÖYLEYEYİM Mİ 🙂 İNSAN ÇALIŞINCA PARANIN KIYMETİNİ BİLMİOR 😀 ÇALIŞTIĞI YERLERDE HELE Kİ HİPERAKTİFSENİZ HEP AKLINIZ BAŞKA YERDE OLDUU İÇİN HAWA GÜZEL HİÇ ÇALIŞASIM YOK 😀 YA ŞU KIZ ÇOK GÜZELMIŞ ONUNLA OLSAYDIM KEŞKE ŞİMDİ YADA İŞ YERİNDEN ÇIKMAK İÇİN BİRSÜRÜ BAHANELER ÜRETİRKEN PATRON GELİP TE YAHU NE YAPIORSUN SEN İŞİNİN BAŞINA GEÇ DEDİİNDE İSE BENİM İÇİMDEN ŞU GEÇMİŞTİ ULAN BAK GÖRÜRSÜN ÖLE Bİ ADAM OLUCAM Kİ KARŞIMDA SAYGI DURUŞUNA GEÇİCEKSİN ÖLE Bİ ADAM OLUCAM Kİ DÜKKANINI ELİNDEN ALICAM SENİ İŞTEN KOWUCAM DİE DİE 😀 ÇOCUKLUK AKLI İŞTE NE BEKLERSİNİZ Kİ 😀 YANİ OKUMA HIRSIM BENDE ÖLE BAŞLADI YOKSA PARASINDAN PULUNDAN DEĞİL 😀 BİDE BENİM BİR ÖZELLİĞİM WAR ÇOK KONUŞURUM 🙂 O YÜZDEN ÇOK ÖZÜRDİLİYORUM 🙂 EĞER İSTERSENİZ TEKRAR YAZARIM AMA PES ETTİĞİNİZİ TAHMİN EDER GİBİYİM 🙂 HERKESE SEWGİLER SAYGILAR DİLİORUM

  TÜMERKAN URAL

 6. Sevgili Tumerkan,
  Nereden yaziyorsun cok merak ettim.Bir de ilaci kac yil kullandin,ilacin ismi,biraktiktan sonra neler oldu,ictigin an ile biraktiktan sonrasi arasinda sende ki farkliliklari da yazarsan cok sevinirim.Yazini yine zevkle okudum.Tesekkur ediyorum.

 7. Ben Avusturya’dan yazıyorum.İlacın adı yanılmıorsam RITALINE di.Yani bilmiorum ilacı aldıktan sonra inanın beni sakinleştirmesinden çok derslerimde çok büyük etksi oluyordu yani sürekli ders çalışasım geliordu elime kalemi alıp en azından bişilerle uğraşmak istiordum.Benim de tekrar ilacı içmek istememdeki sebepte buydu zaten 🙂 şimdi ise dikkat dağınıklığına dewam ediyorum sıkılıorum

 8. Sevgili Tumerkan,

  Benimde su an 18 yasina girecek bir oglum var ve onun ergenlik sorunlariyla ugrasiyorum. Inan anlattiklarin hic yabanci gelmedi bana zira ben anlattiklarini birebir kendi oglumla yasiyorum zaten.. Tumerkan = Ozan…:)

  ADHD tanisi yemis cogu cocuklarin ortak noktasi kafanda o anda ne geciyorsa onu hemen ortaya durustce dokmek oluyor.. Aynen seninde soyledigin gibi(aman ya kızlar warken ne dersi ona da sıra gelir,aman ya okuldan kaçmak warken neden ders çalışşiim,aman ya hawa çok güzel bu gün hiç ders çalışılmazki)..:)

  Birde sana su konudada katiliyorum. ADHD tanisi yemis cocuklara yapmis oldugunuz nasihatlar bir kulagindan girip, diger kulagindan cikiyor.. Hep ayni seyi duymaktan yorulup bikiyorlar..:)) Kesinlikle elestirilere acik degiller ve elestiri aldigi zaman hemen kuplere biniyorlar cunku ona gore yaptiklari onun dogrulari, bize gore ise onun yaptiklari cok yanlis.. Onun icin seninde soyledigin gibi ve benim yasadigim tecrubelere gore; ADHD’li cocuklar sen ne soylersen soyle seni ciddiye almayacak ve bunu kendi birebir yasayarak ve kendi tecrube ederek ogrenecek.. Mesela ornek veriyorum.. Diyorumki bak su arkadasinla fazla gezme, basina sunlar sunlar gelecek, o andaki reaksiyonu sen benim arkadasima karisma, benim arkadasim cok iyi.. Aradan birkac ay geciyor ve o arkadasindan bir kazik yiyince, bana donup anne sen gozlemlerinde hakliymissin diyebiliyor!..:) Onun icin kendileri hayati nasihat dinlemek yerine, birebir yasayarak, gozlemleyerek ve tecrube ederek hatalarinin farkina variyorlar.. Oyle degilmi Tumerkan???…;)

  Simdi gelelim senin ilac meselene.. ADHD ilaclari(ritaline, concerta, adderal vs..).. alindigi surece etkilidir, biraktigin zaman bu belirtiler tekrar ortaya cikacaktir.. Ve sen bunu anlatiklarina gore su an birebir yasiyorsun.. Ayrica yukarda yazmissinya, durup dururken agliyorum, cok duygusal olmaya basladim, psikolojim bozuldu, usengeclik basladi diye.. Iste bu ilaci biraktigin zaman ortaya cikan yan etkileri.. Ilaci birden bire kesmemen gerekiyor, doktorun kontrolunde yavas yavas kesilmesi gerekiyor.. Zira aniden kesilen ilaclar sonucu depresyona girme riski ortaya cikiyor. Sende su an bu belirtileri yasiyorsun..

  Tekrar kullanma meselesine gelince; karar senin!..:) Ama sunu bilmeni isterimki uzun sure kullanilan amfetamin iaclari, depresyon ilaclari insanlarin duygularini koreltiyor, bunalima girip intihar eylemleri ortaya cikiyor.. Cunku sen ilaclari aldigin zaman ilaclar seni yoneltiyor, sen kendini yonetemiyorsun. Biraktigin zamanda mutsuz oluyorsun ve bunalimli bir tip haline donusuyorsun.. Bir nevi buda bir bagimlilik ilaclara karsi.. Benim tanidigim arkadaslarimdan birisi cocuguna kullandigini 10 senelik ritalin sonucu, cocuk beyin islevlerini kaybetti.. Simdi kafasini duvarlara vuruyor ama ne care, olan cocuguna oldu.. Ritaline yuzunden olen cocuklar oldu.. Yine son zamanlarda AdderalX dedikleri ilac cocuk olumleri uzerine Canada’da satisi yasaklandi.. Ben yine iyi biliyorumki oglumun arkadaslarindan hem ritalin alip, hemde esrar icen arkadaslarini sirf daha iyi kafa yapsin diye.. Durum boyle olunca insan gordukleri ve duyduklari karsisinda tereduttute dusuyor..

  Onun icin derimki kendin ol!.. Mutlulugu ve basariyi bunlarda arama!!!.. Kendi cabanla bir seyleri basarmaya calis.. Ben sana inaniyorum, kendin istedikten sonra cogu seyi basaracaksin.. Kimyasal ilaclar yerine, konsantre’ni artiracak diger bitkisel olanlarini tercih et mesela “ginkgo biloba” concentra artirici, ben kendimde aliyorum ise yariyor.. yine mental health icin focus olman icin ozellikle “B complex”(ozellikle icinde B6 ve B12) vitamini olanini tercih et.. “Fish oil” tabletlerinden al gunde bir tane.. Omega 3 iceren yiyecekler tuket, ceviz, badem..vs. Bunlari bir dene istersen, tabikii hemen bir gunde degisim olmaz, zamanla farkini sende goreceksin.. Kullandiktan sonra yine hissettiklerini bizimle paylasirsin..:))

  yazmaya devam edecegim sonra

  sevgiler
  hulya

 9. Sewgili Hülya ablacım 🙂 inanırmısın bu yazını daha okumayı bitirmeden direk telefona sarılıp annemi aradım 😀 anne beni mi işletiorsun dedim.Olum ne diorsun anlamıorum dedi.Ya anne ciddimisin aslında sen zaten pc açma tuşuna 2 kere basan birisin ama hala anlamadım gitti 😀 inanırmısınız hülya ablacım annem bunu hep söyler.Ben bir olayımı anlatiim isterseniz.Benim bir kankam wardı onunla hep sürekli konuşurduk ama yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi we onu kendi aramızda sözlendiim kız arkadaşımla tanıştırmıştım we o benim kız arkadaşımla yattı.Ben öpmeye bile kıyamadıım sewgilim benim kankamla yattı benim kankam da bunu hiç düşünmeden onunla yatmış.Sorun değil gerçi kızdır dedim içinde warmış demekki dedim ama genede en çok pskolojimi bozan şeylerden biri oydu bi ara civa yutmayı bile düşünmedim değil ama sonra bir kız için değmez dedim nitekim bu annemin kulaana gitti we annem bana her zaman dedii şeydi” tümerkan bak ben bu çocua güwenmiorum çok sinsi bir tipi war bu çocuktan zarar görebilrsin” dedi.Bende anne saçmalama o benim kankam o bana asla kazık atmaz sen onu bilmiorsun aslında çok neşeli komik bir çocuk laçka değil diğerleri gibi değil dememe rağmen sen bilirsin diip susuordu ama hep bunu söyliordu ama kısa bir süre bunu gördükten sonra hala da anneme altta kalmamak için ya bilmiorum anne bişi diemiorum tamam haklısın tamam diorum.Şimdi bir kankam daha war onunla da yediimiz içtiimiz ayrı gitmezdi kız arkadaşlarımızda kankaydı hep 4 kişi beraber gezerdik annem yine tutturtu onun gözlerimlerime göre senin arkadaşın olmaya layık görmüorum dedi nedenini sorduumda ise biraz serseri gibi tamam türkay gibi değil ama ne bilim işte yine ondan da bir kazık yersin gibi gelio dedi.Bende anne saçmalama öle şey mi olur asla taygun öle bişi yapmaz emin ol öle bi çocuk değil dedim.Nitekim dedii de oldu 🙂 benim okulum avusturyada we abusturyaya gelmeden önce ben kankamsız yapamam die gül teyze(taygunun annesi) dedim ki gül teyze yalwarırım taygun da gelsin benimle gerekirse donunu bile çitelerim yemeğini yaparım yatmadan önce masal bile okurum 😀 yeterki gelsin onsuz yapamam dedim we drumları okadar ii olmamasına rağmen gül teyze sırf benim için yolladı.Genelde annem hep beni serseri gözüyle bakar ama dışardaysa hep arkadaşlarımın aileleri beni örnek gösterir beni çok sewerler we walla tümerkan başkası olsa neyse ama sana okadar çok güweniorum ki ona seninde sahip çıkıcaanı we birbirinizi kollicaanı biliorum we inanıorum o yüzden sorun değil tamam gelsin dedi seninle.Neyse şu an kaç yıllık kankamla aynı ülkedeyiz we bana karşı dawranışları yüzünden konuşmuoruz.Neden yalan söliim onu gerçekten kendi kardeşimmiiş gibi sewiorum yine beraber gezmek istiorum aramak istiorum ama bir kerede o arasın diorum ama aramıorda.Beni arayıp teşekkür bile etmedi saol kanka senin sayende geldim yoksa ben rüyamda görürdüm buraları bile demedi.Olsun canı sağ olsun.türkiyede benden iş bulmamı istedi onu 5 yıldızlı otellerde çalıştırdım.Benden ajans istedi onu filmlerde oynattırttım.Ben küçük yaşlardan beri mankenlik yaptıım için tanıdık ajanslar wardı turizm okuduum için de çeşitli otellerde baya sewilirim we beni kırmazlar nitekim bu kankam için herşeyi yapmama rağmen beni hiç aramıor we sormuor.Şimdi de anneme konuşmuoruz bana bunları yapıo die dilim warmıor.Yani nitekim hülya ablacım annem we siz!.. 😀 çok fazla aynısınız 🙂

  Sewgilerimle

  • yani ben sana sadece şunu söylicem insanlara çok fazla güveniyosun ve onların üstlerine çok düştüğün için onlarda sana değer çok fazla umursamıyo olabiliriler bazı konularda kendini ağırdan sat çok bazı konularda baskın olamasan bile yineden ağırlığın terazide iyi tut kendini saydırmasını bil

 10. Sevgili Tumerkan,

  Biz hayati yariladigimiz icin artik insan sarrafi olduk diyebiliriz.. Simdi siz daha hayatinizin baharindasiniz, o kadar saf ve temiz duygularla yaklasiyorsunuzki karsinizdakine, sonuc tam bir husran degilmi?.. Biz o donemleri tecrube ederek yasadigimiz icin az bucuk tahminlerimizde ve gozlemlerimizde yanilmiyoruz.. Birde anneler, babalardan daha farklidir, cocugunu her turlu kotulukten korumak ve onun ilerde yasayacagi uzgunlukleri yasamamasi icin daha koruyucu davranirlar ama bu cocuk tarafindan fazla ustune dusme gibi algilabilir veya isyan bayraklari acmasina sebeb olur. Amaa gun gelecek sizlerde birgun ne demek istedigimizi sonra analize edeceksiniz..;)

  Yukardaki giris yazimdada beirttigim gibi, bende bu kitaplari okumadan once fazla bir bilgim yoktu.. Her degisik bir kitaba yoneldigimde, ufkum acildi, daha fazla bilgiye sahip oldum. Okudukca arastirma merakim daha artti. Ben bu yazi iceriklerini kendim icin okudugum donemlerde henuz turk sitelerinde hiperaktivite ilgili pek yazi icerigide yoktu, olanda hep ilac tedavisini ongoren yazilardi. Istedimki bu tur problemler yasayan ailelere, bu guzel icerikli ve degisik yaklasim sekillerini iceren yazilarla yardimci olayim.. O donemler evdeydim zamanimda vardi(simdi eskisi gibi pek zamanim yok), kendimce yararli olmasi acisindan boyle bir calisma cikardim.. Aslinda bu kadar yaziyi uzunca ve detayli olarak ceviriye hazirlamak benim cok uzun zamanimi aldi ama okuyan kisilere yardimci ve faydali oldugumu bilmek(yorumlarda tesekkur mesajarini gordugumde) benim butun yorgunluklarima degdigine inaniyorum..:))

  Tumerkan simdi sana bir kac sorum olacak benimde.. Bu sitedeki bilgilere dayanarak.. Alerjik bir bunyen varmi?.. Kucukken kac yasinda yurudun, yurume doneminde annen seni yurutece koydumu veya hic emeklemeden hemen yurumeyemi basladin?(STNR sendromu diyorlar buna ozellikle sitedeki “hiperaktiviteye dur” adli kitapin ozetini okursan ne demek istedigimi anlarsin).. Beslenme seklin cogu zaman vucutta sekere ceviren besinlermi?.. Mesela her zaman neleri yemek ve icmek istiyorsun?..:))

  Birde senden ricam; ilaclari kac yasinda kullanmaya basladin ve bu kac yasina kadar devam etti?.. Kulladigin zaman neler hissettin?.. Herhangi bir yan etkisi yasadinmi?.. Mesela bas agrisi, karin agrisi, zayiflama, yuzunde tik olustumu?. uykusuzluk?..sinirlilik hali?.. alip almadigin zaman aradaki farki?. vb.. gibi sorulari bana cevaplarsan cok sevinirim.. Neler hissettin hepsini yaz bize..:))

  sevgilerimle
  Hulya

 11. Sevgili Tumerkan,

  Nerelerdesin??.. Gorunmeyince merak ettim seni.. Umarim iyisindir ve her sey yolundadir!!..En kisa zamanda gorusmek umuduyla..:)))

 12. Geldim,geldim 🙂 internetimde sorun wardı 🙂 herşey yolunda çok şükür :)kız arkadaşım da oldu 🙂 moralim biraz olsun yerine geldi 🙂 ama asıl sorun o avusturyaya 3 ay sonra gelicek kısacası biraz internet aşkı ama biz biraz aştık gibi :s bakalım hayırlısı neyse o olsun 🙂

 13. Sevgili Tumerkan,

  Sana yukardaki mesajimda su sorulari sormustum. Gozunden kacti veya cevaplamayi unuttun.. Simdi tekrar soruyorum, bana asagidaki sorularimi vaktin olunca cevaplarmisin??..

  “Tumerkan simdi sana bir kac sorum olacak benimde.. Bu sitedeki bilgilere dayanarak.. Alerjik bir bunyen varmi?.. Kucukken kac yasinda yurudun, yurume doneminde annen seni yurutece koydumu veya hic emeklemeden hemen yurumeyemi basladin?(STNR sendromu diyorlar buna ozellikle sitedeki “hiperaktiviteye dur” adli kitapin ozetini okursan ne demek istedigimi anlarsin).. Beslenme seklin cogu zaman vucutta sekere ceviren besinlermi?.. Mesela her zaman neleri yemek ve icmek istiyorsun?..:))

  Birde senden ricam; ilaclari kac yasinda kullanmaya basladin ve bu kac yasina kadar devam etti?.. Kulladigin zaman neler hissettin?.. Herhangi bir yan etkisi yasadinmi?.. Mesela bas agrisi, karin agrisi, zayiflama, yuzunde tik olustumu?. uykusuzluk?..sinirlilik hali?.. alip almadigin zaman aradaki farki neydi?. vb.. gibi sorulari bana cevaplarsan cok sevinirim.. Neler hissettin, gozlemlerin ne oldu hepsini yaz bize..:))”

  sevgilerimle
  hulya

 14. Evet Tümerkan.cevabını bende dört gözle bekliyorum..Benim oğlumda da dikkat eksikliği var yeni teşhis edildi bu..uzun uğraşlr sonucu doktora gittik.doktor ilaç tedvisi önerdi ama oğlum ilaç kullanmak istemiyor.araştırma yaparken bu siteyi buldum, doğrusu benimde aklım krıştı..
  Hülya hanımın sorularının cevabını bekliyorum senden.Çünkü benim oğlumda erken yürüdü(10 ayıkken).şu anda da hep tatlı şeyler yemk istiyor..15 yaşında..bünyesi iyi hatta boyu normalden uzun bile 75 kilo ve 1.87 boyunda..ayrıca oğlum erken yürüdü ama geç konuştu..

 15. evet tümerkan lütfen cevaplarmısın bu soruları bnde çok büyük merakla bekliyorum .

 16. benim oğlumda 10 yaşında aynı teşhisle ritalin başlandı şimdide öbürüüne geçtik ama bu yazıları okuyunca iice korktum vermesem dersini hiç dinleyemiyo verincede böle birsürü soruna yol açıyoama tümerkan lütfen sen buraya yazmaya devam et olurmu bekliyorum.

 17. ve bu sitenin kurucusuna sonsuz teşekkür ederim burda aynı sorunu yaşayan ailerle yazmak bile bile biraz iyi geliyo ama biliyoruzki zor bi yaşam şekli çocuklarımız ve biz ALLAH hepimize yardım etsin inşaallah .tümerkan yaşlarında ve böle ilaçları kullanan lar lütfen bizleri sizlerde aydınlatın ilaçlarla çocuklarımıza zaramı faydamı anlayabilmemiz için yazarsanız sevinirim.

 18. Galiba Tumerkan kendine yeni bir sevgili yapti, bizide unuttu.. Morali iyiyse bir donem buralara ugramaz gibi gorunuyor..:)) Insallah bizi yaniltirda, merakla bekledigimiz sorularimiza bir yanit aliriz..;))

  Benim genel gozlemim, simdiye kadar Tumerkan’in gercek yasamindan yazdiklarindan cikardigim.. Ilaclar kullanildigi surece etkili olmus ama birakinca bu belirtiler tekrar ortaya cikmis.. Zaten arastirmalarin sonucuda bunu soyluyor. Ilaclar ADHD’yi tedavi etmez. Sadece gorulen belirtileri ortbas eder. Ilaclar kullanildigi surece etkilidir. Birakinca bu belirtiler tekrar ortaya cikacaktir diye.. Bunuda Tumerkan yasadiklariyla hissettikleriyle kendi agziyla onayladi..:))

  Bazen kendimde uzun uzun dusunuyorum.. Ilaclarlami yoksa ilaclarsizmi bir yasama yontemi diye??.. Zaten cogu aile eminimki sirf cocugu okulda basarili veya konsantre olsun diye kullaniyor yoksa niye bu ilac tedavi yontemini secsinki??..

  Aslinda ilac kullanan ailelerin buraya yansimasinada cok seviniyorum.. Onlarinda ilac kullandiklari zaman genel gozlemlerini bizlerle paylasmasi hepimizi aydinlatmak acisindan cok iyi olur.. Gercekten hiperaktif cocuklarla ugrasmak cok zor. Ama napalim bu tatli belalar bizim hayat heyecanimiz, yasattiklariyla hayatimiz renkleniyor ve hareketleniyor, bizlerde onlardan bir seyler ogreniyoruz, ufkumuz aciliyor..:))

  Bir ADHD ailesi olarak, bizde yasadigimiz sorunlarla burda birbirimize destek olup, moral verecegiz birbirimize..:)) Sabretmekten ve anlayisli olmaktan baska bir caremiz yok.. Eminim onlarda birgun buyuyecekler ve hayatin yolunda kendi bildikleri gibi yuruyecekler..:))

  sevgilerimle
  hulya

 19. Ben de kendi fikirmi yazmak istedim.Oglum 10 yasinda,6 yasindayken ADHD teshisi kondu.Dikkat edin ama bu okul zamanina kadar hasari cocuk deniyordu,okullu olunca adi degisti.Cunki ogremenler ugrasmak istemiyorlar,hakli olabilirler ama cocuklarada yazik.Bakin ben hic duymadim ki ilac kullanipta ileride normale donen.Ilac kullananlar en cok ogretmenleri rahatlatiyor,cocuga soran oluyor mu?Sabretmemiz gerekiyor belli.Bazi ADHD liler duzeliyor,bazilarida ileride problemli oluyor,problemli olanlarda ailesi ve okul tarafindan dislananlar.Son soz olarak ben derim ki;sabredin,anlayisli olun,bekleyin.Cok tv serettirmeyin,bilgisayar,oyunlar,kisacasi elektronikten uzak tutun,bol bol parka goturun…Birde Satilik hastaliklar diye bir kitap var.Yazari Ray Moynihan & Alan Cassels.Hayykitap.Bunu da okumanizi siddeetle tavsiye ederim.Saygilar…

 20. Sevgili Gul,

  Bahsetmis oldugun kitap’i ben okumadim ama soyle bir tanitim yazisiyla karsilastim kitap’in tanitim yazisinda kisaca su notlar gecilmis; “Yüksek Tansiyon, Depresyon, Yüksek Kolestorol, Kadınlarda Cinsel İşlev Bozukluğu, Menopoz, Sosyal Anksiyete, Dikkat Eksikliği Sendromu, Osteopotoz, Orritabl Bağırsak Sendromu, Regl Öncesi Disfotik Bozukluk

  Aslında hasta değiliz!

  İlaç devleri pazarlama illüzyonuyla ‘hepimizi hasta etmek’, her sağlıklı insana ilaç satmak istiyor.

  Bu kitapta uydurma hastalıkların profesyonellerce yaratılıp bu hayalin nasıl topluma pazarlandığını okuyacaksınız. Bu uydurma hastalıkların tedavisi için yan etkileri bol kimyasalların insanlara nasıl milyar dolarlar karşılığı içirildiğini çok açık bir şekilde göreceksiniz.

  Ve soracaksınız kendinize. Acaba ben de ilaç firmalarının tuzağına düşenlerden biri miyim?

  500 milyar dolarlık cirosu ile ilaç sektörü, dünyada üçüncü en büyük ‘sektör’ konumunda. Ve bu dev sektör ‘malını’ pazarlamak için her yolu deniyor.100 binlerce kişilik ilaç tanıtım elamanı ordusu, yine binlerce kişiden oluşan ‘reklam-PR-manipülasyon’ ordusuyla işbirliği yaparak bizleri şuna inandırmaya çalışıyor: ‘Aslında hepiniz hastasınız’

  Dünyayı ilaç bataklığına çevirmek isteyen profesyonel hastalık satıcıları insanları zayıf noktalarından vurmaya çalışıyor.

  Günlük hayatın sıradan iniş çıkışlarını mı yaşıyorsunuz? Yafta hazır; psikiyatrik hastalığınız var.

  Ya da çocuğunuzda ergenlik çağının basit gerilimleri mi var? İlaç şirketlerine göre bu da tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Üstelik insanı intihara bile sürükleyecek yan etkilere sahip ilaçları ömür boyu kullanarak…

  Liste uzayıp gidiyor…

  Okudukça şaşıracaksınız ve sinirleneceksiniz. İlaç endüstrisinin üzerinde incelikle çalıştığı hastalık tuzaklarının tamamını bulacaksınız. Hastalık uydurup köşeyi dönenleri yakından tanıyacaksınız.

  ‘Bu kadar da olmaz’ diyeceksiniz. ‘Sağlıklı insanlar üzerinde bu kadar da oyun oynanmaz’ diyeceksiniz.

  Bu tanitim yazisini okuyunca, simdiye kadar benim hazirlamis oldugum yazilarla daha bir ortustu.. Ana fikir hemen hemen ayni.. Kendinizce arastirmadan, sorunlarin altinda baska baska nedenler yatabilecekken, bu hazirlanmis etiketi hemen cocuklariniza vurdurmayin, kolayi secmeyin demek istememdi..

  Kitap’i turkceye cevirmeleri cok guzel olmus.. Zira Turkiyede bu konuda cok bosluklar var, toplumun bilinclenmesi gerekiyor.. Bende en kisa zamanda turkcesini simdi bulamam ama ingilizcesini bulup okuyacagim..:))

  sevgilerimle
  hulya

 21. Sevgili Hulya Hanim,
  Ne diyeyim ki artik bilemiyorum.Zamaninda cok kafama taktim,okudum,arasirdim,drlara danistim.Oglumla konustum,agladim,delilige vurdum.Kisacasi her yolu denemeye calistim kendimce.Artik daha az kafama takiyorum,bir seyi kesin yapmiyorum-ilac vermiyorum.Yavrumu kendi haline biraktim,eskisine nazaran gelismeler var cok sukur,mucize beklemiyorum tabiiki ama zamani var diye dusunuyorum.Onunda elinde degil ne yapsin.
  Umarim tum cocuklar mutlu olsun,sizden de Allah razi olsun.Emek verip bizleri aydinlattiginiz icin.Saygilar

 22. Tumerkan,
  Bize borclusun artik,boyle girip bir iki yazip ayrilamazsin.O ki bunlari yasadin,buraya girdin paylastin devamini getirsen iyi olur.
  Bak bizim gibi kimbilir kimler bu endiseyi yasiyor.Sen de paylasmakla gelecegin genclerine yardim etmis olursun.Fenami,bakarsin bizim duamizi alirsin da guzel kapilar acilir sana da.
  Bu da benden sana son mesaj…

 23. sevgili hülya ve gül hanım benim için sizin burdaki paylaşımlarınız nanın çok önemli daha tecrübeli birilerini dinlemek yalnız olmadığını bilmek gibi benm oğlum bir yıldır ilaç kulanıyo eşim kes bi ilaçları diyo iştahsız bi çocuk birde ilaçlar kesiyo iştahını yani neye faydası var ne kadar zararı var şaşmış bir durumdayım fikirleriniz bnm için çok önemli yazılarınızı bilgilerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim .

 24. kitabı bende bulmaya çalışacağım burda psikiyatri küçük kitapçıklar vermişti hastalığı anlatan birde ( D E H B )yazarıda eyüp sabri ercan onu okudum bu kitap tamamıyla hastalığı anlatıyo ve ritalin kullanınca olanlardan bahseden ritalin taraftarı bir kitap birde bişiy sormak istiyorum ritalin ve concerta arasında ne gibi farklar var acaba biliyomusunuz şuan yeni bu ilaca geçtik ritalin yeterli gelmedi diye lütfen bildiklerinizi benimle paylaşın .

 25. yazdiklarim cikmadida sadece deneme amaciyla gonderiyorum..:))

 26. Sevgili Fatma Hanim,

  Ritalin ve Concerta icerik olarak ayni, sadece isimleri degisik.. Ritalin tablet halinde gunde galiba uc kez alinmasi gerekiyor ve tahminim her bi tablet 3 veya 4 saat etkili oluyor.. Ritalinin ise yaramadigi zaman Concerta oneriliyor ve buda gunde bir defa alinan ozel kapsul seklinde hazirlanmis olan bu ilacta vucutta uzun sure duruyor yani 12 saate kadar etkili oluyor diyelim.. Yan etkileri her ikisininde ayni cunku her ikiside beyinde kimyasal uyarici gorevini goruyor.. Baslica yan etkileri ise; istahsizlik, uykusuzluk, karin agrisi, bas agrisi, bas donmesi, uykusuzluk, agizda kuruluk, kilo kaybi, agizda gevis getirme hissi, durmadan bogazi temizleme hissi, yuzde tik olusumu, depresyon, intihar eylemleri, soguk terleme, ellerde terleme, kalp atislarinda hizlanma, davranislarda degisiklik vs.. Bu siralanan yan etkiler kisiden kisiye degisiyor..

  Ben cocuguma hic ilac kullanmadigim icin, yan etkilerinin ne kadarini yasayacaginizi soylemek cok guc benim icin.. Onun icin sizler yani ilac kullananlar yukarda belirtilen ne tur yan etkiler yasiyorsunuz ve ne derece yardimci veya etkili oluyor?? iste bu sorulara ise sizler gozlemlerinizle, yasadiklarinizla cevap vereceksiniz?..

  Peki fatma hanim benim size bazi sorularim olacak.. Ilaclari kullandiginizdan beri ne kadar yol asama kaydettiniz?.. Artilari ve eksileriyle gozlemlerinizi bizimle paylasirmisiniz??..

  Sunuda belirtmeden gecemeyecegim bir anne olarak bizler beynen kuvvetli olmaliyizki cocuklarimiza faydali ve yardimci olalim..Insanlik sifasi olmayan hastaliklarla savasiyor.. ADHD(DEHB) denilen sey bunlarin yaninda sinek isirmasi gibi kaliyor.. Onun icin derimki lutfen moralinizi hic bozmayin, positive dusunun, cocugunuzu dinleyin, onun fikirlerine kulak verin, mutlu olacagi spor faaliyetleri veya onun yapmaktan hoslandigi aktiviteler bulun, enerjisini sarfetmesi icin.. cocugunuzu konstre artirici besinlerle besleyin.. ozellikle konusurken onlarin gozunun icine bakarak konusun sizi dinledigini anlasin,evin icinde kurallar spatandiginda ozellikle anne ve baba tutarli olsun yani laf bir kere ve ayni sey ciksin agizdan. Eger anne baska bir sey soyler, babada farkli bir sey soylerse, bu cocugun her zaman isine gelir. Sizi parmaginda oynatmaya baslar..:))

  sevgilerimle
  hulya

 27. Sevgili Gul Hanim,

  Guzel dilekleriniz icin cok cok tesekkurler..:)) Hepimizin ortak bir paydasi var oda “anne olmak” ve cocuklarimizi tehlikelerden korumak. Daha iyisini uretmek onlar icin..:))

  Yukardada bahsettigim gibi caresi bulunmayan olumcul hastaliklar yaninda, ADHD(DEHB) denilen sey bunlarin yaninda sinek isirmasi gibi kaliyor.. Cocuklarimiz sagliklimi?.. kosuyor, oynuyormu?.. goruyor yaziyormu?.. dinliyor uretiyormu?.. Biz buna bakalim ve kendi halimize sukredelim.. ADHD’li cocuklarin okul disinda ne tur sorunlari varki?.. Butun sikayetler okuldan, yok dinlemedi yok dersini yapmadi, yok cok konustu vs.. gibi incir cekirdegini doldurmayacak seyler yuzunden aileyi bunalima sokuyorlar..

  Bu benim kendi gorusum varsin okumasin.. kendi ne istiyorsa, nasil mutlu olacaksa onu olsun!.. Sanki universite bitiripte noluyorlar, yine bir suru kisi issiz ve mutsuz bir sekilde ortalikta geziyor.. Bende isterim egitimini en guzel sekilde yapsin, ama istemiyorsa zorlamaklada olmuyor.. Bakarsiniz onlar akademisyen olmazlarda gelecegin iyi bir musizyeni, iyi bir ressami, iyi bir sanatcisi, iyi bir oyuncusu, iyi bir is adami, iyi bir sporcusu vss.. gibi seylerle karsimiza cikarlar.. Helede bu memlekette yani amerikada okumanin yasi yok, istedigi zaman eger okumak istiyorsa okula gitme sansi var.. Onun icin ben elimden geldigince cocugum ne olmak, ne yapmak isterse onu o yonde destekleyecegim..:))

  Siz amerikada oldugunuza gore eger ilgilinirseniz su linki verecegim.. okuyun ve kullanip kullanmamaktaki kararida siz verin.
  http://www.naturalwellbeing.com/adhd-p230.cfm?__utma=1.2218238684798285500.1245171347.1245171347.1245171347.1&__utmb=1.6.10.1245171347&__utmc=1&__utmx=1.00005288191249836042:3:1&__utmz=1.1245172556.1.2.utmgclid=CMDQmaKlj5sCFR0SagodQiOtpg|utmccn=(not%20set)|utmcmd=(not%20set)&__utmv=-&__utmk=247391236

  sevgilerimle
  hulya

 28. Herkese selammmmm 🙂 Öncelikle herkesten özürdiliyorum hemde çok çok çok…Hülya ablacım öncelikle bütün herkesin sorularına da cewap wericem.Hülya ablacım şimdi senin sormuş olduun soruları ben anneme söylersem hayırdır der hani ben buraya çaktırmadan yazıorum kısacası 🙂 deşifre olmamam gerek anneme çaktırmamam için ama annen benim çok erken konuştuumu we yürüdüğümü söyledi we daha dorusu ben küçükken de bu alfabelerle falan uğraştıımı da hatırlıorum okula gitmeden önce vs.Yemek konusuna gelirsek te annem küçükken beni türk mamalarından çok yurt dışından gelen mamalarla besliormuş özel vitaminli besinlerle gerçi artık tr ye de geldi ama o zamanlar ben küçükken işte sütten wedalaştıktan sonra hep bu yurt dışından gelen özel mamalarla beslendim we şu zaman da da hiç bir yemek ayrımım yok açıkçası herşeyi yiyiorum fakat taze patlıcana aşırı derecede alerjim war o yüzden annem kurumuş patlıcandan dolma yapıordu onu yediimde hiç bi alerjim olmuordu yani taze patlıcan gırtlaamda acaip bi his brakıordu geri kalan herşeyi yerim sakatatına warana kadar 🙂 özellikle mumarı çok sewerim 🙂 Hülya ablacım ilaca sanırım 9 10 yaşlarında başladım artı kullandıımda neler hissettiimi we yan etkisini yazdım ama atlamışsın sanırım yazılarımı 🙂 işte dedim ya böle ilacı aldıımda (RITALINE) / ( RİTALİN ) işte bu ilacı aldıımda aşırı bi ders çalışma hazzı duyuyordum böle ders çalışmasam bile elime kalemi alıp bişilerle uraşasım geliordu böle resmen sürekli elimde kalemle bişiler yapasım ders çalışasım geliordu zaten benim buraya yazma amacım neydi ki? 🙂 dedim ya işte ben bu ilacı tekrar alırsam sorun olur mu die 🙂 sanırım bayaa atlamışsınız 🙂 yan etkisi işte biraz karnm arıodu miğdem bulanıordu ama o bence açlıktandı ben kantinden çıkan yemeklerden tiksiniordum yemek yemiordum belki ondandı ozamanlar pek bi bilgim yok açıkçası ama benim gibi bi hiperaktif arkadaşım wardı o da kullanıordu onnda miğdesi bulanıormuş eskiden öle demişti.Hülya ablacım oakdar çok şey sormuşsunuz ki 😀 haha walla gözüm karardı resmen 😀 yok tik falan olmadı hiç yüzümde ama aşırı hayata güzel bakıordum 🙂 yani kısacası öğretmenime aşk diilde 😀 yani ço ksewiordum böle herkese çok güzel şekilde bakıordum mesela bende sinir hastalıı yok ama ben çok çocuk yaraladım kaç kere okuldan atmaya çalıştılar.Yani artık değiştim tabi ama şu zamana kadar 2 çocuun elmacık kemiini kırdım 3 kişinin kolunu kırdım 1 tane öğretmeni merdiwenlerden sürükledim 😀 biliorum ya tümer sen neymişsin diiceksiniz de öleydim şimdi artık size karşı bi çekingenliim yok tabi şimdi düşünüorum da harbi ben neymişim diordum hep te öğretmenlere eğer annemi ararsanız ewden kaçarım ewe gitmem yok yok gitmiicem hadi arayın tamam sokakta yatıcam derdim 😀 we kendimi beyenmiş gibi olmiim ama okulun sınırlı yakışıklılarındandım 😀 çok ciddiyim okulun en sewilen en faworisiydim faworilerindendim demiorum çünkü hiçkimse benim sınıflandırmamla bir tutulmuordu çünkü haksızlığa asla gememezdim benim bu yaptıklarım da hep bana yapılan haksızlıktan dolayı oldu yani durdukyere bi öğretmenin benim kulaamı çekip yanaama tokat yapıştırması sonucu bende öğretmenin ellerinden tutup ayaana çelme takıp merdiwenlerden yuwarladım sonra saçından tutup sürükledim kim bilir kadın hala o şoku atlatamamıştır üstünden çünkü hiç beklemezdi benden resmen afacan junior gibiydim okulda 😀 ama en çok gücüme giden okul müdürünün babama söyledikleriydi çocuğunuzu istemioruz bu okulda bu son şansı demesiydi söz werdim bidaa serserilik yapmiicam die ama herkes üstüme geliordu en son da 8. sınıfta ayaam kırılmıştı arkadaşlar deyneklerimi çalmıştı 🙂 zil çaldı hocalar girdi işte derse ben okul koridorunda tek ayak kalmıştım duwara yaslanmıştım kıl bi hocanın teki arkamdan enseme bi şaplak attı bide bu saçımın faworilerinden tutup girsene lan dersine dedi.E bende laf yermiyim tuttum kafayı gömdüm sonra tek ayak sınıfa seke seke girdim 😀 sonra bu burda bitmez seni meb na şikayet edicem die tehtit ettim bilerek yoksa bu adam kesinb eni dışarda görürse döwer die 😀 çaktırmadan tehtit ettim 😀 o da tırstı tabi 😀 yani bu ritaline aldıımda inanın bi melek gibi oluordum böle iyiyim iyisin iyiler tarzında 😀 Sewgili Hülya,Fatma,Zehra ablacım merak ettiğiniz bütün soruları cewapladım işte ama Zehra ablaya bişi demek istiorum. Zehra abla oğlun gerçekten çok uzun boylu :s we sürekli tatlı şeyler istemesinin nedenini iştahına bağlıorum şahsen ben çok zayıfım boyum 1.78 kilom 55 ile 50 arası değişior hep hiç 56 57 kilo olduumı görmedim ama şöle bişi war ben geçen gün bi oturuşta 2000 gr lık lazanya yedim we şok oldum :s yani bilmiorum bu normal mi diil mi ama işte 2 k.g az bişi diil bence artı normal olarak ta bi oturuşta da 1 çiftli ekmek arası döner yiyebiliorum buna bakırköydeki meşhur dönerci de şahittir adını unuttum ama hemen girişteki sağ taraftaki dönerciye gidip buralara bi çocuk geliormuş iddaya girmişsiniz 1 çiftli ekmek üzerine yiyemez dio üstüne de bi tane lokma tatlısı yemiş 2 de kutu kola içmiş die 😀 çok ciddiyim ya manyak o der güler 😀 hahaha Bu arada birşeye fikkat ettim we çok ama çok sinirim bozuldu xxx kişi demiş ki çocuklarınızı tw den uzak tutun elektronik şeylerden die o kişiye bir sözüm war ben daha bu gün laptop ın içini açıp şarz kablom koptuu için kendim laptopın içini açıp elektrik kablolarını kesip direk adaptörden elektrik akışı sağladım. Yani demek istediğim asla ama asla bazı şeylerden mahrum brakmayın sadece dışarıdaki ortamına çok dikkat edin okadar gerisi kolay we asla ama asla yok cindir peridir öle şeylerle çocuklarınızı kandırmayın.Brakın bazı şeyleri kendi düşünsün benim bazı sözlerim dini çok fazla bütün ailelere diil haşa dinler konusunda da bi yorum yapamam ama öle cindir peridir öle şeylerle kandırmayın eğer öle şeylerin warlıını 18 yaşından erken anlatırsanız çok ciddiyim pskolojilerini çok bozarsınız.Neyse konunun dışına çıkmak istemiyorum.Gül abla annem de bi aralar ağlıordu 🙂 yada beni kandırıordum ama cidden Allah’ım neden benim böle bir oğlum war diordu hep bazı büyük hatalar yaptıımda yani bilmiorum onu duyduumda hep yanına gidip anneceim söz weririm bidaa yapmiicam die özürdiliordum yani.Hülya ablacım son yaptığın yorum hakkında da bir kaç söz daha ekleyip konuşmamı bitiricem.Hani amerika vs ülkede bişi olup olmaması değil benim tek ricam çocuklarını okuldan soputmak istemiyorsanız onlara güzel bir öğretmen tutun ben ilk okul 1. sınıftan beri hep özel ders aldım tabi her ailenin bütçesi buna yetmeyebilr orası ayrı ama en azından yılda 1 defa da olsa 8 saatlik bir ders werdirtin ki çocuklarınız okumanın ne kdar zewkli olduğunu anlasınlar.Hayatlarını nasıl kuracak olduklarını bilsinler we ben birşey itiraf etmek istiorum.Ben hayatın ilk okul 8. sınıftan sonra mesleğimin belli olacağindan hiç haberim yoktu hani lise üniversite ondan sonra iş seçeceğimi sanıordum.O yüzden sizler daha güzel bir dille mesleklerinin ne olmasını istiorlarsa bunun ilk okulda belli olacağını we hani yıllık düzenle değilde eğer bu seneki notun bu kadar puan olursa tamaam artık sen pilotsun hakimsin die kandırın yani yıl sonu puanı da eklendiği için daha güzel yerlere ulaşırlar daha çok ders çalışırlar yani bu konuda bana güwenin hep bu sene puanın düzgün olursa die kandırın birdahai sene gelince de tamam öğretmenin puanında bir kaç eksiklik olduğunu we bu sene onu kurtarabileceğini söyledi die die öle kandırın bölece yıl sonu geldiinde daha fazla bilgi için kendini kasmamış olacaklar nitekim bana böle söyleselerdi ben baştan sıkı tutardım ama nitekim şu an ailem benim istanbulda we ailem beni avusturyaya yolladı we derslerim de çok ii bi şekil buradan mezun olducam we benim okulum toplam 11 yıl sürüyor.Buradaki okuma düzeni sen yeterki okumak iste sana bazı şeyler için sınav yapmiicaz demeleri yani belirli fix sınavlar war ama doktora master magister yüksek lisans gibi şeyler için extra bir sınava tabi tutmuorlar yeterki oku okumaktan souma die we nitekim ben doktora master magister yüksek lisans we artı yeminli tercüman olrak Allah’ın izniyle bu okuldan mezun olucam.Okulumu merak edenler warsa google’a Viyana üniversitesi yazmaları yeterli olur.Gerçekten okumak nedir üniversite nedir burada gördüm ben.İnsanları kültürlü saygılı vs vs.Neyse sizleri çok tuttum farkındayım ama eminim bu yazdıklarımı Hülya ablada dahil olmak üzere de hepsini okiicağını sanmıorum 😀 nitekim bu yazdıklarımı baştan ben bile okuyamiicam 😀 Sizlere sewgiller saygılar diliorum 🙂

  Hülya ablacım yazışmalarımdaki gecikmelerim içinde senden özellikle özür diliyorum.. Herkese sabır diliyorum 😀 (çocuklarını asla üzmeyin müzikle uraşmasını sağlayın elektrikten we korku fillimleri hariç televizyondan uzak tutmayın pskolojileri daha çok bozulur 😉 )

 29. Sevgili Tumerkan,

  Seni yine aramizda gormek ne guzel.. Ortadan kayboldun bir ara ama donusun uzun ve muhtesem olmus..:)) Desifre olma olayini anliyorum, merak etme seni zora sokacak herhangi bir durumla karsilasmayacaksin.. Sadece soylemen yeterli benim icin..:))

  Yazdiklarini cumlesi cumlesine okudum.. Hatta gozunuzden kacmis demissinya ben o bolumu atlamadim aslinda.. sadece o mesajta sen yuzeysel yazmistin bende biraz daha detay istedim senden.. Yazdiklarin kadariylada ilac derslerine odaklanma konusunda bayagi yardimci olmus, davranislarinda etkili olmus.. Karin ve migde bulantisi disinda fazla bir yan etki yasamamissin ve 9 yasindan beri kullandigina gore tahminim bir 10 sene boyunca kullanmissin.. Yazarken o kadar cok konudan konuya atlamissinki, bende kendimce yazdiklarini kisaca toparlamaya calisiyorum.. Ozel yeteneklerin arasinda elektronik seylere karsi bir yetenek ve ilgin gelismis.. Ozellikle muzikle ilgilenmeyi cok seviyorsun.. Muzikle ugrasmak seni dinlendiriyor, huzur veriyor..

  Demek sen daha once turkiyede idin.. Bende diyorum Tumerkan ne guzel turkce yaziyor(cunku benim oglum turkce yazma bilmez sadece kendine has aksani ile konusur). Daha once avusturyadan yaziyorum diyince orda dogdun buyudun zannettim.. O zaman Ilkokul ve ortaokul ve lise turkiyede gecti.. sende universite okumak icin avusturyaya gittin.. 11 yil okuyacagim demissin bu ne okuluda 11 yil suruyor???.. Sana kolay gelsin, sabir versin.. Umarim basarili bir sekilde mezuniyetinide goruruz..:))

  Sana su konuda katiliyorum.. ADHD tanisi yemis cocuklarin ozel ders ve ozel okullarda okumasi konusunda sana katiliyorum.. Eger aile’nin butcesi elverisli ise ozel okullarda daha basarililar.. Birebir calismalarda daha verimli oluyorlar.. Kalabalik siniflarda haylazliga verip, ders dinlemiyorlar.. Sinifta ne kadar az ogrenci olursa, ogretmenin ogrenci ile ilgilenme suresi, ogrencininde ogrenme sureci daha fazla oluyor..

  Okullarda yasadigin talihsizliklere uzuldum.. Turkiyede ogretmenler kara listeye aldigi haylaz ogrencisine oyle davranabiliyor. Sende gozu kara ciktigin icin, sonuclar buralara kadar yani okuldan atilmalara kadar variyor.. Bizim buralarda boyle seyler olmadigi icin(yani ogretmen ogrencisine el kaldiramaz), benim oglumun ogretmenlerle bu denli takismasina hic sahit olmadim.. Daha cok okuldan arkadaslariyla sivisirlardi, sevmedigi dersleri kirip kacarlardi. Benim oglumda okulda cok haylazliklar yapti ama farkli nedenlerden dolayi.. Simdi bu sene lise bitecek bakalim, ama college veya universite’ye gitme gibi bir meraki yok!!.. Ama bakarsin ilerde kafa dank ederde(bunu herseyden once kendi istemesi lazim, bende her firsatta soyluyorum ama dur bakalim, gun ola hayrola hesabi..)

  Yukarda demissinya okumak nedir, universite nedir, ben avusturyada ogrendim, insanlar cok kulturlu ve saygili diye.. Disarda olmakta, yalniz basina hayati oralarda goturmekte seni daha fazla motive etmis, cesaret vermis.. Gecmisinle yuzlesince, su anda elindekinin kiymetini anlamaya baslamissin.. Hayati yavas yavas tecrube ede ede, yasiya yasiya ogreniyorsun.. Su anda sen yasadiklarindan dolayi hayatinin yelkenini ufleye ufleye yonlendiriyorsun.. Senin adina cok seviniyorum.. Sen basaracaksin ve cokta basarilida olacaksin yeterki azmet ve iste!..:)) Hep guzel haberlerini bekliyoruz..:)))

  sevgilerimle
  hulya

 30. SAOL HÜLYA ABLACIM 🙂 BEN BURALARDAYIM İŞTE SORULARINIZ OLRUSA CEWAPLARIM TEKRAR 🙂

 31. sevgili tümerkan öncelikle teşekkür ederim yazdığın için bizlere yazdıklarını okuyunca senin adına sevindim inan bana başarılı olman bnm çok hoşuma gitti bnm oğlumun concerta ya geçince uyku düzeni hç kalmadı iştahı iyice yok oldu karın ağrısı çoğaldı bu ilacı kaldıramadı heralde sevgili hülya hanım ve eşim ilaca hep karşıydı zaten bnde artık kestim lacı bir haftadıır ama yinede içim rahat deil acaba derse hiç konsantre olamazmı diyorum birde ilacı nekadar kullanacağımızı bilmemek yıllarca aynı ilacı içirmektense diyede bıraktım ilacı çocuk artık aç dolaşmıyo ama bakalım veremicem yani ilacı kullanamıcam tümerkan sana bi sorum olcak başka ilaç sana önermedilermi ritalin yeterlimi geldi çünki bunun da dereceleri var hastalığında yani seninki belki de hafifti birde bu hastalık genetik yani soya çekimmiş sizdede bu hastalıktan olnlar varmı bu doğrumu biliyomusun arkadaşlar ve tümerkan bnm eşimde böle o okumamış orta iki den terk ama işine bağlı bi adam unutkan sinirli aklı başka yerdeymiş gibi yani oğlumun küçültülmüşü gibi yazılarınızı bekliyorum hülyahanım tümerkan ve bu konuyla ilgilenelerin şimdilik ALLAHA emanet olun hepiniz:)

 32. Fatma Hanim,
  Ilaclara dikkat edin,1 tek iyi etkisi varsa en az 3 4 tane kotu etkisi var.Diyorsunuz ki ilaci vermeyince ders yapamiyor,ama verince de istahsizlik,karin agrisi,uykusuzluk…bunlar sizin gordugunuz yan etkiler.Birde gormedikleriniz ve ileride gorulecek olanlar var…
  Ben derim ki ilk once siz guclu ve rahat olmaya calisin bu problemin buyuk kismini cozuyor,sonra da oglunuzun bazi cocuklardan farkli oldugunu kabullenin ve ona gore davranin ama yine rahat olun .Ne yapalim boyleler…Cok dua edin,sabredin,o bunlari gordukce illaki birazda olsa degisim oluyor,ama en onemlisi ailenizdeki esinizle huzur ona herseyden cok dikkat edin.O olmayinca …
  Bir de Tumerkan demiski “Cocuklari elektronikten ve TV den uzak tutmayin.”Ben yine de israrla , 11 yasina kadar, yapabildiginiz kadar elektronikten uzak tutun derim.Saglicakla kalin…

 33. sevgili gül hanım öncekikle paylaşımlarınıza çok teşekkür ederim evet başka çocuklardan farklı bi çoçuğum var bunu kabul ettim tabiki ama biliyorsunuzdurki bizleri zorlayan ençok okul ama bu seneye kadar ilaçsız gelmiştik bu yıl birde bu yöntemi deneyelim dedim ama ilaçlar çoçuğuma napıyor anlayamadım faydamı zararmı çözemdim daha doğrusu gözle bili görünen zararı bi sürü zaten en ihtiyacı olan düzgün beslenmesini bile engelleyince bıraktım ilacı birtek ders dinlemesi içinde ilaca devam edemicem artık ama iyiki bıraktın ilacı diyenlerin sayısı çoğaldıkça daha rahat ediyorum inanın çok şükür huzurlu bi yaşamımız var elektronikten bütün çocukların uzak duramasından yanayım bende yani sınırlı günde 3 4 saati geçmesin demişti psikolg ( yani tv pc ) hepsinin toplamı ona özen gösteriyoruz herkesin çoçuğu gibi benim çocuğumda çok kıymetli onun ve onun gibi çocukların biraz daha fazla desteğe ihtiyaçları var destek ve anlayış ve rabbim çoçuklarımıza ve bize yardım eder inşaallah 6 temmuzda doğum günü iyiki varr teşekkür ederim sizlerde iyiki varsınız yazılarınız bana iyi geliyorr ALLAHA EMANET OLUN HEPİNİZ .

 34. Sevgili Fatma Hanim,

  Ben uzun bir yaz tatiline ciktigim icin hemen sorularinizi cevaplayamazsam kusuruma bakmayin, gecikmelide olsa daha sonra cevap vermeye calisirim..:))

  Yazdiklarinizdan anladigim kadariyla oglunuzun uykusuzluk, karin agrisi ve istahsizlik cektigini soylemissiniz.. Bunlar tabikii ilacin cocugun uzerinde olusan yan etkileri.. Genelde bunlar gorulen baslica yan etkilerinden bazilari.. Ilerde kullandikca bu yan etkiler devam ediyormu yoksa azaliyormu onu bende kullanmadigim icin bilmiyorum..

  Concerta veya ritalin hic farketmiyor, her ikisindede bu yan etkiler ayni oranda hatta ritalin kullanildiginda cocugun buyume oranini kisitliyor diye biliyorum(bu concerta’da aynimi onu bilmiyorum) yani boy uzamasi ilac kullanildigi surece duruyormus, ilac kullanimi birakilincada cocugun buyumesi tekrar basliyormus..

  Gecenlerde duymussunuzdur Micheal Jackson oldu.. Onun uzun suredir kullandigi agri kesici, sakinlestirici(bir nevi depresyon haplari), uyku haplari vb,, ilaclar yuzunden kalp yetmezliginden veya kalp krizinden hayatini kaybetti.. Medyada konusulanlar aldigi ilaclar yuzunden hayatini kaybettigi yonunde.. Insan bunlari okuyunca daha bir temkinli olmaya calisiyor.. Bildigimiz bir agrikesici’nin bile gunluk tuketiminin fazla olmasi halinde kalp’e zarar veriyor hatta oldurebiliyor.. Durum boyle olunca bu uzun sure kullanilacak olan antihistemine(uyarici) ilaclarini dusunmeden gecemiyor.. Yani bir antibiyotik ilaci degilki bir ay kullan at cope.. Okulda basarili olsun diye butun okul hayati boyunca kullanilacak uzun bir surec yani diyelimki soyle; ilkokula baslayan bir cocuk; 5 sene ilkokul, 3 sene ortaokul, 3 sene lise, hadi 4 senede universite, hepsi ne yapar 15 sene.. Peki bu 15 sene cocugun hayatina ne tur olumluluklar, ne tur olumsuzluklar yapacak iste burasi tam bir muamma???.. bilinmemezlikte ise en kotusu iste.. Tumerkan 10 sene boyunca kullanmis, derslerinde etki etmis ama birakinca yine basladigi yere donmus. Bana gore; doktorlarin bahsettikleri sekilde etkili bir tedavi yontemi olmamis.. Neyi tedavi etmis, hic bir seyi, sadece tumerkan’i frenlemis, sakinlestirmis, dersine odaklandirmis.

  Cagimiz bildiginiz gibi teknoloji cagi.. Cocuklarimiz bu teknolojinin esiri olmus durumda.. Tv, internet, nintento, playstation, wii, cep telefonlari, text mesajlari vb,, seyler cocuklari sosyal olmaktan cikardi, bir nevi insan iliskilerini oldurdu artik.. Ben kendimden hatirliyorum.. Ogluma 4 yaslari civarinda ADHD(Dikkat eksikligi ve hiperaktivite) tanisi konmus ve ritalin onerilmisti.. Dusunebiliyormusunuz daha 4 yasinda idi ve hic tereddut etmeden buyrun receteniz diye hemen elinize tutusturabiliyorlardi.. Bende o donemler ilac tedavisini retettigim icin hep alternative yaklasim ve tedavi sekillerini arastirmistim.. O donemler onu hep sosyal faaliyetlere yonlendirdim enerjisini bosaltmak icin.. Jimnastik, tekwando, yuzme, skating, hockey gibi oyunlara yonlendirdim.. Cok guzel buz hockey oynadi uzunca bir donem, severek ve isteyerek oynadigi icin hemde cok basarili idi.. Okula basladigi donemlerde okuma ve yazma ile ilgili ozel dersler aldirdim hemen kisa bir donemde kavrayip ogrendi.. Bu basari bir donem devam etti.. Kucukken cocuklari dizginlemek cok kolay oluyor ama ergenlik donemine gelince, ergenligin verdigi seylerle beraber onlari dizginlemek cok daha zorlasiyor.. Asil bana gore bu donemi atlatmak daha bir sabir isi, daha bir emek istiyor.. Tumerkan’in yazdiklari bana tuhaf gelmiyor cunku birebir yasadiklarini ve dusuncelerini cok iyi anliyorum ben onun zira bende ona yakin seyler yasiyorum.. Ben sizlerden onde gittigim icin simdiden biliniz istedim. Hepimize daha fazla sabir versin ve kolay gelsin..:))

  sevgilerimle
  Hulya

 35. Sevgili Fatma hanim,

  Bu hastalik genetikmis, soyacekimmis diye bir cumle yapisi kullanmissiniz?.. Bunu size kim soyledi??.. Bunun gibi bir suru varsayimlar one suruluyor ama henuz kanitlanmis kesin bir ispat yok ellerinde!.. Hatta bunu gercek bir hastalikmis gibi sunuyorlarya sasiyorum yani.. Bir hastaligin adinin konmasi icin once objective testlerin kanitlanmasi lazimkii maalesef boyle bir sonucta yok.. kan verileri temiz, herhangi bir hastalik yok, saglikli gorunuyorlar, beyinde ise herhangi bir abnormalik yok.. Sirf uzerinde bu belirtiler var diye adini “hastalik” diye cikardilar.. Gercekten bir insanin hasta olmasi icin bazi islevlerini yitirmesi lazimki, bana gore bu cocuklar sagliklimi saglikli, enerji dolu!.. Ben kendi cocugum adina konusmam gerekirse.. Laf soz dinlemiyor, basina buyruk, farkli bir dusunme yapisi var vb.. diye cocuguma bu etiketi yapistirtmam.. Aslinda kendi istedikleri seyler olunca cin gibi oluyorlar, cin gibiler, cogu kisiyi yolda susuz getirip gotururler wallaa…:))

  sevgilerimle
  hulya

 36. benim oğlumda 8 yaşında ilaç kullanmaya başladık ama yine de okulda fiziksel şiddet uygular ve çevresindekilere zarar verir diye çok korkuyorum bu konudaki tecrübelerinizi paylaşırmısınız.

 37. Benim oğlum dikkat eksikliği ve
  dürtüsel kontrol eksikliği teşhisi ile risperdal kullanmaya başladı anaokulu çok sancılı geçti özellikle arkadaşlarını çok rahatsız ediyordu acaba bu aşamadan sonra bir hafifleme olur mu ben de merak ediyorum bilgi ve tecrübelerinize ihtiyacım var

 38. sevgili hülya hanım ayşe ve zeynep hanım merhabalar hepinize hülya hanım yazmaya devam ettiğiniz için teşekkür ederim evet daha tecrübeli annelerin paylaşımları çok iyi geliyo soya çekim yani genetik olduğunu hem psikolog hemde psikiyatri doktoru söyledi bize bn istanbulda yaşıyorum buna ben inandım çünki eşimdede bu belirtiler var hatta bana oğlumun babaannesi hep derdiki bişiy yok çocuğun babasına çekmiş diye babasıda öyleydi büyüdükçe geçer diye ama eşimdede bazı şeyler hala devam ediyo ben ilaçlarla biraz düzenlenirmi dedim ama sizinde dediğiniz gibi görünen etkiler beniçk rahatsız etti birde görünmeyenler benm bilemediğim etkileri bunun içinde başka bir psikoloğa gittim oda bana görünenden fazla bir yan etkisi yok dedi bizimde merak ettiğimiz şey hani okul hayatına iyi gelirken ilerki yaşamına nasıl bir etki bırakacaktam bir karmaşa oldu araştırıken internette ilaç tedavisini onaylayan yazılarda buldum ama concerta adlı ilaçtan sonra etkiler beni çok rahatsız ettiişte genelde benim oğlum mutsuzdur mutsuz derken her isteği olsun en küçük hayır bile onu mutsuz ediyo ona hayırı kabul ettirene kadar bayağı bi uğraşş veriyoruz bunların bile ( d e h b ) ondan kaynaklandığını söyledi bize psikiyatri doktorudikkatini çeken bişiyi hemen duyup öğrenirken işine gelmeyen bişiyide hiç duymuyomuş gibi yada duymuyo anca çook yüksek bir sesle sölersek duyuyorgibi uzayan sizlerin bildiğiniz şikayetlerdüşünmeden hareket etmek gibi hülya hanım evet sizinde değiniz gini benimde korkum ergenlik ve sonrası şimdi benimle geçiyor zamanının çoğu yada gözümün önünde ama büyüyünce nasıl olcak onu merak ediyorum sizin çocuğunuz şuan kaç yaşında acaba siz ne için mesela onu götürdünüz doktorada 4 yaşında ilaç verdiler kişisel olarak onla iletişiminiz nasıl ben bağırmamaya çalışıyorum ama her zaman başaramıyorum bağırınca üzülüyorum bunu anneler iyi bilir ama dedimya bağırmadan anlatamadığım şeyler oluyo vakit buldukça paylaşımlarınızı bekliyorum evet kendi istedikleri olunca herşeyi başarıyorlar demişsiniz aynen oğluma zaten öğretmeni diyorki bn inanamıyorum hiç dinlemez gibi görünüyo ama tahtaya kalkınca cevaplıyo o kadar zeki bi çocuk ama dinlemiyo hep başka yerlere bakıyomuş kendi kendine sesiz bir şeyler söylüyomuş dersten sıkılınca şu aan dördüncü sınıftaydı beşe geçti böle bir çocuk ALLAH hepimizin yardımcısı olsun ama önce onları korusun herşeyden diyorum bn sevgiler..))

 39. ayşe ve zeynep hanım benim oğlum arkadaşlarını fazla rahatsızetmez yani onu rahatsız etmezlerse hani kavgayı başlatan o değildir genellikle ama engellemeye hiç çalışmaz ufak bir kıvılcım bile başlatmasına sebep olur hani duymazdan gelmeyi beceremez yada ben bunu şu sebepten dolayı yaptım diye bir savunma getirmez yaptınmı yaptım biri illada nedenlerini sorcakki sölesin kendini konuşarak savunmayı beceremiyo haklı durumda haksız oluyo ana okulundayakende derste oturmuyodu saldırgan deildi sınıfta tutmaya çalışınca öretmeler kızıyoyodu evet bi kaç kezde vurmuştu öğretmenine malesef ama öğretmenimizin benim oğlum gibi bir oğlu vardı biliyordu ve o yıllardır uğraşıyo o ilacı kullanmaya devam ediyo bildiğim kadarıyla oğluna ritalinden sonra concerta adlı ilaç ağır geldi ve zaten çok rahat deildim ilaçlar konusunda ve bıraktım bn inşaallah böle daha iyi olur şimdilik hoşcakalın görüşlerinizle görüşmek üzere.

 40. Hülya abla ben tr ye geldim tatildeyim öteki msn adresimin şifresini unuttum 😀 burada yazdığınız zaman bana bildirim gelmior haber wermek istedim yeni adresim tumerkan_@likurufasulye.com saygılarımla

 41. Sevgili Tumerkan,

  Sanada iyi tatiller canim.. Buraya yazacagin cevaplarda yeni mail adresini yazarsan sanada iletiler ulasir.. Bende senin gibi yaz tatiline ciktigim icin, hemen cevaplayamiyorum gelen yorumlari.. Yakin bir zamanda herkesle gorusmek umuduyla..:))

 42. ben geldim hülya ablacım avusturyadayım yine 🙂 martin_wien@gmx.at bu da yeni adresim tümerkan ben

 43. Hosgeldin Tumerkan,

  Umarim tatilinde hoscavakit gecirmissindir.. yasadigin maceralarini ve tecrubelerini bizlerle paylasmani en kisa zamanda bekliyoruz!..:))

  sevgiler
  hulya

 44. 🙂 MEMNUNİYETLE 🙂

 45. Merhabalar öncelikle bu siteye simdiye kadar neden rastlamadigim icin kendime kiziyorum,bir hiperaktiv cocogu olan anneyim ,ve RITALIN tablet hakkinda detayli bilgi nette arastirirken tesadüf rastladim en basta emegi gecenlere ve hülya hanima cok tesekkürler forumu okudukca kendimi daha güclü hissettim ,yanliz olmadigimizin farkina varmak insana gercekten güc veriyor ve bilhasaa TÜMERKAN,i okumak ve onu tanimak cok güzeldi..
  Bende, Avusturyadan hilal 35 yasindayim bir oglum var,herkese sevgi ve sagilarimla..

  • Sevgili Hilal Hanim,

   Aramiza oncelikle hosgeldiniz!.. Tesadufte olsa bizi buldugunuza cok sevindik.. Umarim yakinda sizde bizlerle, kendi gozlemlerinizi paylasirsiniz.. Yalniz degilsiniz, hepimiz birimiz icin buradayiz!..

   Su son gunlerde cok yogunum, bende ugrayammiyorum buraya.. Forum alanimiz henuz bitmedi(bitmedigi icinde henuz kimseye haber veremedim), iste vakit buldukca bir seyler yapmaya calisiyorum..

   Ayrica uye olan arkadaslarimiz henuz bir paylasima baslamamislar.. Acaba giris sorunu falanmi yasiyorsunuz yoksa benimi bekliyorsunuz?.. Vakit buldukca sizler paylasin paylasimlariniza, bende zaman buldukca araniza katilacagim.. Herkesi forum alaninda paylasimlariyla gormek dilegiyle!..:)

   Forum alani ile ilgili yasadiginiz sorunlari ya buraya yada sikayet bolumune yazarsaniz, sorunlari gidermeye calisirim..

   sevgiler
   hulya

 46. benim oğluma da aynı teşhis konuldu (dehb) özellikle öğretmeni zekasının heba olmasını istemiyordu.yarım dönem boyunca bana dile getirdiği tek şey dikkatsiz bir çocuk olduğuydu..yarı yıl karnesi aldık 1 tane 3 ü vardı diğerleri 5 ti..ne kadar kötü olabilirlki? sırf dersleri iyi olacak diye ilaca tabi tutmak istemiyorum sportif bir çocuk…ama inanılmaz yoruluyorum…neredeyse yalvararak ders yaptırıyorum..ne yapacağım bilemiyorum..araştırıyorum okuyorum danışıyorum alternatif tıbba yöneliyorum..umarım çabalarımız olumlu yönde sonuç verir..

 47. Fatos hanim,

  sizide forum alanina alsak, paylasimlarizi yazmaya ordanda devam etseniz ne guzel olur!.. Siteye ugrayan ve yorumlara eslik eden tum ebeveynlerimizi forum alanimiza bekliyoruz.. Hepimizin paylasimi bol olsun!..

  sevgiler
  hulya

 48. Herkese tekrar teşekkür ederim!..Yaşadığım bir kaç sorunlardan dolayı ve bilgisayarımın bozulması yüzünden internete giremiyorum o yüzden bir kaç sorulara cewap weremiyorum umarım en yakın zamanda sizlere kavuşurum 🙂 Hülya ablacım seninle dertleşmeyi de özledim 🙂

 49. Sevgili Tumerkan,

  Seni tekrar aramizda gormek ne hos!!..:)) Bende seni cok ozledim desem inan yalan olmaz.. Nerelerde acaba bizim Tumerkan demektende kendimi alamadim.. Aslinda su son gunlerde vaktim oldukca forum alaniyla(sitedeki yazilari orayada tasiyorum, bir yandanda guzel yazi icerikleri varsa onlarida ilave etmeye calisiyorum, en azindan bitince gelen ebevenlerimizin derli toplu bir sekilde isine yarasin) ugrasiyorum.. Bitince siteye ugrayan ailelerede haber verecektim, hatta sanada ozel mail atacaktim, ebeveynlerimiz seni cok ozlemis, aralarinda gormek istiyorlar diye.. Tumerkan’cim umarim yasamis oldugun sikintilarini biran once atlatman ve aramizda yine en kisa zamanda gormek dilegiyle.. Her zamanda beklerim dertlesmek istersen eger!..:)))

  sevgiler
  hulya

 50. Degerli okurlar ve yazarlar,
  öncelikle böyle konulari ele alip bilgilendiginiz icin sizleri teprik ederim. Ben almanyada Psikolog vede Dipl. Ergotherapeut olarak bu islerle mesgulum günde o kadar cocukla bu sorunlari yasiyorumki anlatamam hele birde bilgisiz doktorlarin devamli haplari yazipda degisgenlik beklemesi inanilir gibi degil.
  Hülya hanim hangi konuda uzmansiniz sadece bilmek icin soruyorum sakin yanlis anlamayin

  sevgiler saygilar
  canan

 51. merhaba…2hiperaktif çocuğu olan bi anneyim.

 52. merhaba…2hiperaktif cocuğu olan bi anneyim.21ve 22yaşındalar.ilaç kullanmadım.amaçok zorluk çektim.hiperaktifliğin kesinlikle soya çektiğine inanıyorum.ayrıca benim kadar bu konuda gözlem yapan kişi çok azdır .hiperaktif cocuğu olan herkese allah sabır versin…

 53. mrb…sizlerle yaşadıklarımı paylaşabilirim. ritalin kullandırmaya karar verdim..neden?

 54. Sevgili Canan Hanim,

  Oncelikle aramiza hosgeldiniz.. Umarim deneyim, gozlemlerinizi vede bu alandaki(psikolog ve ergotherapeut) tecrubelerinizi, biz ebeveynlerlede paylasirsiniz..:))

  Aslinda benim bu konu ile ilgili herhangi bir uzmanlik alanim yok. 4 yasindan beri ADHD teshisi konulan bir oglum vardi simdi kendisi 18 yasinda ve bir anne olarak ilac tedavisini reddettigim icin bu aradan gecen seneler esnasinda alternative tip’a yoneldim okudum, arastirdim her okudugum bilgiden hep baska alternative yaklasimlara yoneldim ve elimde bu siteye aktardigim bilgiler birikti, bende elimden geldigince diger bu konuda caresizlikler yasayan diger ebeveynlere bir anne olarak, vaktim yettigince bu bilgi isigini uzatmaya calistim. Umarim herkes icin bu bilgi isigi faydali olmustur.

  sevgiler
  hulya

 55. Sevgili Nergis Hanim,

  Aramiza hosgeldiniz!. Sizde cocuklarinizla ilgili her turlu gozlemlerinizi bizlerle paylasabilirsiniz. Ne tur zorluklardan gectiniz?.. Bu kadar gozlem yaptiginiz seyler nedir?.. Ilac kullanima niye karar verdiniz?.. Bildiginiz her seyi diger ailelerlede paylasirsaniz, diger ebeveynlerede bildiklerinizle hem bir yol gostermis ve hemde yardimci olmus olursunuz!..

  Ayrica 21 ve 22 yasina gelmis cocuklariniz artik bir yetiskinler!!.. Bu sizin karariniz degil bence onlarin almasi gereken bir karar olmali.. Eger ilac kullanimina karar vermisseniz, kullandiktan sonraki gozlemlerinizi arti ve eksileriyle bizlerlede paylasirsaniz cok seviniriz!..

  sevgiler
  hulya

 56. mrb…sizlerle paylaşmak istediğim çok şey var…çocukluklarından bügüne kadar herşeylerini gün gün hatırlıyorum desem yalan olmaz.iki hiperaktif bi evde düşünün…çok uğraştım
  .çok üzülüyordum .neden bunlarda diğer çocuklar gibi değiller diyeaslında çok zeki cocuklar gercekten çok zeki ama kendilerini ifade edemiyorlar.eğitimci olmam dolayısıyla kendi kendime diğer öğrencilerlede karşılaştırma imkanım oluyordu.4üncü 5inci sınıf cocuklarının yapamadıkları zeka sorularını 5-6 yaşlarında cevaplandırabiliyorlardı.3e giderken 5inci sınıf sorusunu çözebiliyorlar ama soru sayısının az olması gerek biraz fazla olsuncözmezler.ödev yapmazlar.hoşlarına gidenbi şeyi devamlı yaparlar örneğin şimdi bile sevdiği bi kitap olursa hep o yazarın kitaplarını seri şekildealır okur bi yazar bi bu yazarı okumazlar.eğer isterlerse aşırı dikkatli olurlar amakısa sürelidir.ben inanıyorumki dikkatlerini belirli bi süre toplayabilseler çok başarılı olacaklar ünv bizde sınavla ve 3saat bırakın bu çocukları normal cocukların dahi dikkat sınırlarını zorluyor bu cocuklar hakettikleri yerde olamıyorlar istemedikleri bi bölümede girince okumak istemiyorlar .

 57. Sevgili Nergis Hanim,

  Siz dusuncelerinizi ve tecrubelerinizi beni beklemeden yazabilirsiniz.. Ben inanin cok yogunum su gunler.. Firsat buldukca yorumlarinizi daha sonra cevaplamaya calisirim..:))

  sevgiler
  hulya

 58. Bende zaman buldukca yazmaya çalışacağm.hemen şunu belirteyimki bir haftadır oğlum ritalin kullanıyor.ilk kez ilaç hiperaktivite için kullanıyor.bakalım nasıl olacak?

 59. hiperaktive konusunda yazılarınızı takip ediyorum

 60. selamlar,forumunuzu takip ediyorum.şimdilik sadece gözlem yapıyorum.Benimde4 yaşında bir oğlum var,ve bazı anlatımlarınız da örtüşme var.Bence ilaç ve drug gibiyaklaşımlardan sa biraz daha fazla ilği ve sportif vede sosyal aktivite ile sorunların biraz daha azsancılı çözülebileceğini düşünüyorum.Hepinize sabırlar ve kolay gelsin.Saygılarımla

 61. Merhabalar,
  8 yaşında bir oğlum var. Öğretmenimiz dikkat eksikliği problemi olabileceğini söyledikten sonra dün doktora gittik. 10 dk. lık bir görüşme sonucunda oğlumda DEHB olduğunu ve ilaç kullanmamız gerektiğini belirtti. Çok üzgünüm. Ben oğlumda hiperaktivite olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle koşma, etrafa zarar verme, çok konuşma gibi huyları yok. Çok sakin, yavaş hareket eden, dalgın ve çok düşünen bir çocuk. Öğretmen de benimle aynı fikirde. Ama dikkat eksikliği var sanırım. Hatta bu rahatsızlığın bende de olduğunu farkettim. İki gündür bu konuda ve ritalinle ilgili araştırma yapıyorum. Sitenizi tesadüfen buldum. Tüm yorumları okudum. Öncelikle Hülya hanıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat yarattığı için. Ben de kesinlikle ilaç kullanmayı düşünmüyorum. Belirttiği gibi bu ilaç sadece okul başarısı için kullanılıyor. Çok yan etkisi var. İlacın içeriğinin sentetik kokain olduğunu okudum. Öğretmenimiz okulda bu ilacı
  kullanan bir öğrencinin olduğunu, eskiden çok hareketli olan çocuğun şimdi ruh gibi olduğunu görünce çok acıdığını söyledi. Çocuğum bu ilacı kullanıp iyi bir yere gelecekse, ilaçsız normal bir yerde olsun bana yeter. O mutlu olsun sadece. Lütfen diğer anneler de ilaç vermeden önce bir kez daha düşünsünler. DEHB belirtilerini okuduğumda, zamane çocuklarının hangisinde bu belirtilerden yok ki? İlacın yan etkisi yoksa, uyuşturucu etkisi yosa neden kırmızı reçete ile satılıyor? Bunu anlayamıyorum. Sizden desteklerinizi bekliyorum.

  Sema

 62. merhabalar
  oncelikle bilgilendirmeniz icin cok tesekkurler.benim de 8 yasinda bir kizim var kendisine dikkat eksikligi teshisi konuldu ,derslerinde zayif oldugu icin ogretmen ve psikyatrist ilac (ritalin) vermemiz konusunda uzerimizde bir baski olusturdular neden mi ?cunku benim kizim gecen sene bu okulda sinifta kalmisti simdi bu sene de kalirsa bu okulda egitim goremeyecegini ve baska bir okula gitmesi gerektigini soylediler.yani bize bir nevi ilac konusunda dayatma yaptilar ilac kullanirsa dikkatini toplayip derslerinin duzelecegini ve bu okulda kalabilecegini soylediler.su anda kendimizi oyle caresiz hissediyoruz ki ne yapacagimizi bilmiyoruz yan etkilerini gorunce insan urperiyor bir anne baba olarak kendi cocugunuzu bagimlilik yapan bir ilac vermek diger deyimiyle zehirlemek .
  hulya hanim size bir sorum var ostiopathie tedavisinin dikkat eksikligine faydasi ne kadar olur bir bilginiz varsa sevinirim.

  selamlar ozkan

 63. Herkese merhaba, ben gittikten sonra siteye uğrayan olmamış sanırım 🙂 yazdıklarımı ve bana yazılanları okuyorumda 🙂 ne kadar komik ve uzucu şeyler olmuş. Ama yinede hayat devam ediyor. Belki çok sene gecemesine rağmen kendimde Baya büyük bir değişiklik ve olgunluk hissediyorum 🙂 hayat yine kaziklarini cakmis ve aynı hızla devam ediyor. Yani yine de pek de değişen birşey yok. Sizlerle konusmayi özledim kendinize ii bakın.

  Tümerkan

 64. ülkü
  bugün çocuğuma concerta 38 mg verdim ilk gün ve ben çok mutsuzum..babasıda mutsuz yüzünde tik oluştu sürekli ağzını büzmeye başladı ve inanılmaz bir gerginlik var…saat gecenin 4 ü ve hala uyuyamadı:(
  dikkati toplamışmı derseniz evet ilkkez 45 dk kadır kitap okuyor..ama emin olun gözümde yok asla istemiyorum bu da sondur daha vermem..varsın sınavlardan kötü alsın yeterki sağlıklı ve mutlu bir çocuk olsun..diye düşünüyorum………………

  • Merhaba;
   Sözlerime Hülya Hanım size çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayenizde pek çok bilgiye aylarca zaman kaybetmeden hem de derli toplu bir şekilde ulaşabildik.
   Benimde oğlum 4,5 yaşında bu etiketi yemiş çocuklardan biri. Bizde geçen hafta maalesef etiketlendik. Yazan ebeveynlerden bazıları kendilerine form doldurtulup bazı sorulardan sonra etiketlendiklerini söylemiş. Bizde ise psikiyatristin 2dakikalık hareket takibiyle etiket hazırlandı. İnanın tam 2 dakika. Elimizede reçete değil direk concertanın kendisi tutuşturuldu. Üstelikte ilacın hiçbir yan etkisinden bahsedilmeden ve bu çocuk daha4,5 yaşında denilmeden. İlacı yapan firma bile 6 dam önce kullanılmamalı diyor ama nedense bu ülkede doktor doğrudanilacı elinize veriyor. Ben de bir anne olarak hatayı kendim yaptım. Bizim dışarı çıktığımızda çocuğumun kaçma problemi vardı. Zeka ile ilgili bir problem kesinlikle yok. Aksine çok Zeki . 7 aylıkken konuşmaya başladı ve şu anda pek çok yetişkinden çok daha düzgün konuşuyor. Sorun ise kaçma ve şiddet. Mesela neden kaçtığını anlamak için virgül hadi gel babandan kaçalım birlikte saklanalım dedim. Neden kaçtığını sorduğunuzda geçiştirici cevaplar veriyor çünkü. Anlaşılan oki çocuk bunu bir oyun sanıyor ve inanılmaz şekilde heyecanlanıyor. Ona göre herşey bu kadar basit, çok heyecanlı bir oyun….kaybolmaksa hiç sorun değil nasılsa polis abileri onu bulur.
   Kısaca şunu söylemek istiyorum. Bizde kreşlerde hem birsürü para ödedik hemde birsürü şikayet dinledik. İnanın çocuğumdan şikayet etmeyen tek kişi üstün zekalılar öğretmeniydi. Şiddet için üstün zekalılar öğretmeninin söylediği ise düşündürücü. Neden gili patlatmak istiyorsun sorusunun cevabı çünkü içinde ne olduğunu çok merak ediyorum. Öyleyse bir hastalık mı bu merak? Ben okullardaki öğretmenlerle çok çatışıp sinir harbi yaşamış biri olarak ebeveynlere sesleniyorum baskılara boyun eymeyin. Eğer ilgisini çekemiyorsa derse çocuğun bu öğretmenin eksikliğidir. Çocuğun kusuru değildir. Ben ilaçları kesinlikle vermedim ve de vermiyeceğim. İşimi bıraktım. Yarım gün kreşe gönderiyorum. Kalan zamanda bitlikteyiz. Yazan diğer ebeveynlerden şunu rica ediyorum. Psikologlarından memnunolanlar doktorlarının isim soyisim ülke ve şehirlerini yazsınlar. İyi doktor içinde çok zaman kaybediyoruz çünkü. Ben 3 psikolog bir psikiyatrist denedim. Doğru iletişim kuracak kişiyi bulamadım.

 65. Merhaba; bu siteye ilk girişim.benim de 8 yasında DEB li bir oğlum var.yazismalarinizi okudum.harika.suan çok çaresizim.concerta kullanıyoruz.yuzunde gözünde el ve ayağında tikler var.acaba ilaca mı bağlı çok merak ediyorum.ilaca devam etsek mı bıraksak mı bilemiyorum???turkiyede Prof bı doktordan yardım almak istiyorsanız ya randevu alıp aylarca bekliyceksiniz yada çok paraniz olması gerekiyor.lutfen bana bı akıl verirmişsiniz.tesekkurler

  • bende bu hastalık demek istemiyorum aynı şikayetlerden muzdaribim diyeyim. bence 8 yaşında bir çocuğa bu ilacı içirmeyin yaşı çok küçük zaten şu an bence öğrenme yaşında onu müzikle falan ilgilendirebilirsiniz zaten yukarıdada bu yaşlarda gelişimine zararlı ollduğu yazıyor. ayrıca yukarıda bir kaç soru okudum biraz yaşadıklarımı anlatp biraz karşılıklı paylaşım yapıp birbirimize yardımcı olalım istiyorum. 1. ben 23 yaşındayım ritalini daha 2 gün önce verdi doktorum bir kere kullandım. 2. 4 yaşında iken okuma yazmaya başladım inan yaşıtlarımı araya açıyordum herhalde 5yaşında ilkokula başlamasam bi sınıf atlatırlardı bile. küçüklüğümden beri hareketli kıpır kıpır enerji dolu bir çocuktum ama olay üniversiteye gelince değişti dersler düştü sürekli sıkılganlık hali hele o blok dersler yokmu mafederdi sınav desen 10 soruyu geçsin birazda uzun olsun ooo bitti benim için yokum ben koptuğum an oluyordu. ailem belki çalıştığı için bu şeyleri küçükken farkedemedi. benimde bu olayı çözmem şöyle başladı. arkadaslarım dalga geçmeye başladı son günlerde işte konuşurken falan çok hareket halindeymişim tabi ben bunu bilinçli yapmıyordum onlar sürekli söylemeye başlayınca allah allah dedim daha sonraları mesela şuan çalıştığım yerde kimsenin tepki vermediği şeylere sürekli bi çıkışım oluyor. çok hızlı ve çok konuşurum hızlı yürürüm ama iş evi temizlemeye falan gelsin yapmam. mesela şu an bunu yazarken bile dikkat ettm süreli ayağımı salııyorum toparlanmak için durup düşünüyorum. bende düşün konuş eylemi kesinlikle yoktur söyler sonra düşünürm. bazen öyle kendi kendime oturup düşünürken havanın ne kadar güzel olduğunu düşünüp ordan başka ordan başka derken saniyeler içinde 20 şey düşünürken bulurum kendimi ve inanın bu beynimi çok yoruyor. üniversite sınavını zaten sormayın biri silgi kullansın oraya bakarım biri kalemle okuduğu şeyin altını çizerdi o kalem sesi maferdi beni yani düşünün 20 kişi sınavı girmişsin herkes birşeyler yazıyor çiziiyor bi oraya bi oraya bakmaktan kendimi alıkoyamıyor ve aşırı sinirlenip hmen hızlı hızlı işaretleyip sınavın yarısında çıkmışımdır. bir de son günlerde çalıştığım şirket yemek üzerine 4 kişi aynı bölümdeyiz herkes normal yapıyor hep unutan benim. yani yaşadıklarımı gözlemledikçe sorunun bende olduğunu farkettim. aslında bunu pek bir sorun olarakta görmemiiştim ya enerjiliydim sürekli neşeliyimdir hep gülerim mesela birde diğer dehblilere dikkat ettim çoğu gerçekten müzikten zevk alarak dinliyor yapıyor. yazım hataları var hepimizde matematikte iyi değilim bilmiyorum onlar iyimi? ya aslında konu sadece dersler değil büyüyüp kendi hayatına atıldığın zaman bunlarla birlikte gelen sorunlar kalabalık caddede yürürken önündekinin yavaş yürümesi seni aşırı sinirlendirip hani arkasından şöyle kafasına birtane vurasın geliyorsa sürekli bir işe atılıp atılıp vazgeçiyorsan hayatta kapasitenin seviyesine gelemeyip altında kalmak zorundaysan insanların senle dalga geçmeye başlamasıyla inanın büyük bir sorun oluyor.
   ben bu hastaşığının gerçekten beyinde fonksiyonel bir sebebten olduğunu düşünüyorum yani kesinlikle pskolojik değil. mesela uyarıcı maddeler gördüğüm kadarıyla normal insanlarda hareket hali verirken dehb lilerde bi yavaşlatma söz konusu oluyor.
   ilacı kullandım demiştim. önce gittiğim pskiyatrı elinde kırmızı reçete yokmuş falanmış filanmış özel hastane idi meğersem gerçek doktor değilmiş ondan abidik bi ilaç olan alakasız modiaol olması lazım verdi ben tabi güvenemeyip başla doktora gittim iki gün sonra o dedi sakın onu kullanma ritalin yazdı ekg me baktıktan sonra! ben ritalinin ilk aldığım gün çalışıyordum. böyle nasıl anlatayım çok kötü oldum elim ayağım kasıldı. bir müzik dinleseyim geldi sonra bi sigara içesim geldi ve sinir de yaptı içemedim. ama o etkileri 15-20 dkka sonra geçti normal halime döndüm gibi hissetim bi farkla bu defa yapmam gereken temizlik vardı işyerinde öyle detaylı öyle güzel öyle kilitlenip yaptım anltamam kendim bile şaşırdım. etkisi 3 saat kadar sürdü .ama internette araştırdığım kadarııyla önceki pskt verdiği ilac vucuttan atılabilmesi için 2 hafta lazımmış jyani şu an ritalin kullanmıyorum. 2 hafta bekleyip tekrar almaya başlıyacağım. gözlemlerimi sizlere harfi harfine anlatacağım ama ne olur 8 yaşındaki bir çocuğa bu ilacı vermeyin bekleyin büyüsün 19-20 olsun etkilerini birlikte gözlemleyin. yukarıda dediğininz gibi bizlerin bağımlılık riski gerçekten yüksekkkk!
   çok uzun oldu kusura bakmayın benimde sizlere ANNELERE BİRKAÇ SORUM OLACAKTI
   hamileyken sigara içtinizmi?
   normal doğummu yaptınız?
   aile içi kavga şiddet varmı?
   teşekkrler

 66. Hulya hanim gercekten kurmus oldugun bu yararli site icin cok tesekkurler.bu durumdan muzdarip diger ailelerinde paylasimlari icin ayrica tesekkurler.Cocugu icin Concerta 18 mg kullanan varsa lutfen yaşadıklarınızı ve varsa sizdeki yan etkilerini yazarsanız çok memnun olurum.ilacı kullanmazsak cocuğumuzun ileriki yaşamında asabi,başarısız,madde bağımlıligina yatkin bir birey olabileceği yazıyor bazı kaynaklarda.bende bu yüzden ilaca başladım.oglum ilacı 4 aydır kullanıyor.oynadigi bilgisayar ve Psp nedeniyle olduğunu da düşünüyorum belki de ilacin etkisiyle tikler oluştu.agiz bükme,goz kırpma gibi.ilacin beyindeki DEPAMİN maddesini arttırdığını ve cocuklarin hareket etmek yerine sakinleştirip derslerine odaklandığını öğrendim bı tv programında.bu madde DEB li cocuklarin beyninde az oranda bulunduğu icin ilaçla bunu tamamlıyorlarmış.İlaci kullanıp kullanmama konusunda çok kararsızım.ben cocugumun is adamı,mühendis,doktor olmasını beklemiyorum, sadece gozumun onunde tuhaflasmamasini ve beyninde kalici bir hasar olusmamasini istiyorum.hulya hanim sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyorum.tesekkurler

  • yorumuma göz atmanızı tavsiye ederim. tikler kesinlikle ilaçtan. zaten prospektüste yazıyor. tikleri, tourette sendromu gibi şeyleri siddetlendiriyor.

 67. suan 30 yasındayım adhd li bir çocuk olarak ne kadar eziyet cektim anlatamam. işin kötü tarafı o zaman bunu saptayacak bir yetişkinin yanımda olmamasıydı. herkesin kafasının duygularının aynı oldugunu zannederdim. baktım kimse bir şey yapmıyor acı çekerek bir şeylere adapte olmaya calıstım. tabi bu bazı seyleri yarım yamalak öğrenmeme de neden oldu. örneğin mastır yapmıs biri olarak hala imla kurallarını bilmem neyseki teknik konularla ilgilendimde ordan yırttık. basarı grafiğim üniversiteye dogru hızla düştü. üniversitede artık beynimin iflas ettiğini düşünüyordum. hiç bir sey ama hiç bir sey öğrenemiyordum.alkole de baslamıştım ancak bu sayede rahatlayabiliyordum. bu yüzden bi kaç okul gezdim 7. senemde afla döndüğümde doktora gittim ve bi kaç testin ardından sorunu tespit ettik. daha öncede bunu tahmin ediyordum ama kulaktan dolma bilgilerle kendime yakıstıramıyordum. farklı türleri oldugunu ad ve hd diyerek dahi ayrıldıgını vs. öğrendim. ilaç tedavisine basladım ve yıllardır bitmeyen okul bi anda iyi bir not ortalamasıyla bitti. oyle gaza geldim ki üstüne birde mastır yaptım. daha sonra konuyla ilgili bilimsel makaleler takip edip işi derinlemesine arastırdım. yetişkin biri olarak ilaç kullandım ve duyguları yıprattıgına bizzat sahit oldum. ilacı kullandım mecburdum çünkü beynimde bazı seyleri değiştiremeycek kadar gec kalmıstım. tamamen bilimsel verilere dayanarak bir kaç öneride bulunabilirim.

  *ilaç kullanmak ailenin inisiyatifne kalmış. illa ben çocuguma kullandırmam arkadas diyorsanız sunları önerebilirim.

  -yapacağı işleri planlamasında yardımcı olun. bir program çıkarın ve kesinlikle programı aksatmayın.
  -satranc kursuna gönderin biliyorsanız beraber oynayın
  -spor. benim tercihim yüzmeden yana. en olmadı düzenli yürüyüşler de olur.
  -müzik . klasik gitar, piyano, vs. öğrenmesi süper olur.olmuyorsa klasik müzik dinlesin.
  -yanında asla kavga etmeyin
  -bulmaca çözdürün, beraber çözün (rubik küp alın evde dursun:)
  -kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya calısın.dünya klasikleri matematik zekasını fena halde geliştirecektir.
  -ergenlikte sigara, durumu daha vahim hale getirecektir. sigaradan ve pasif içicilikten uzak tutun. mümkünse evde kullanmayın kullandırmayın.
  -uzun saatler televizyon izlemesini engelleyin. bilgisayar oyunlarını en aza indirin.bunu yaparken emretmeyin hatta elinizden geldiği kadar caktırmayın. birlikte parka, pikniğe, sinemaya, sevdiği bir kuzenine yada arkadasına gidin. birlikte amiral battı, kızma birader kart oyunları filan oynayın. en olmadı çıkın dısarı top oynayın ip atlayın. gidin kıra ucurtma ucurun.
  -seveceği bir evcil hayvan besleyin
  -şimdi sıkı durun kesinlikle ve kesinlikle kola tükettirmeyin. kola olmaz olursa bütün çabalarınız suya düşer.bu yasagı kesinlikle uygulayın.
  -fazla şeker tükettirmeyin ve abur cubur yedirmeyin. bunların yerine cerez meyve, meyve suyu filan koyun.meyveyi kendiniz sıkın.
  -kısaca düzenli besleyin ama sebze ve yeşillik ağırlıklı olsun. akdeniz mutfaga iyidir.kırmızı etde önemli ama çok değil. (yeşillikteki kimyasallar cok önemli).lezzetli yapıldıgında zeytinyaglıları bayılarak yiyen çok cocuk gördüm.patatese makarnaya ekmeğe dayamasın kerata.
  -zenginseniz söyle müstakil bahceli bol oksijenli bir evde yasayın:)
  -uyku çok önemli. erken uyumasını ve iyice dinlenmesini saglayın. bunun için siz otururken hadi yatma vakti geldi diye cocugu postalamak da olmaz. uyku saati hep birlikte gelsin ailenin. tavuk gibi erkenden tüneyin. madem cocugunuzu seviyorsunuz o sacma sapan dizileri izlemezsiniz olur biter.
  -şimdi asıl önemli noktaya gelelim burayı herkes dinlesin. haftada bir deniz ürünü tüketin.en olmadı ton balığı. ekstra bir sağlık sorunu yoksa karaciğer vs. haftada yasına göre en az 3 en cok 5 gün balık yağı kullandırın(vitaminli karısık kokteyllerden değil saf. kapsül kullanacak yastaysa en ideali o).ergenler yetişkinler hergün kullanabilir:).ve B vitamini.
  ***b vitamini ve balık yağı tüketiminin durumu ciddi derecede düzelttiğine dair bilimsel çalışmlar var***

  bunların tamamını tabiki yapamayabilirsiniz. balık yağı+b vitamini+spor+kola yasağı+sigara dumanından uzak tutma ….. şeklinde listeyi uzatabildiğinz kadar uzatmaya calısın.

  birilerine yardımcı olabildiysem ne mutlu. hepinize gecmiş olsun.

 68. yorumumu yazdıktan sonra bazı yorumlara göz attım. dikkat bozukluğu sadece dikkatini toplayamamak değil aynı zamanda aşırı toplamak gibide kendini gösterir. dikkat bozukluğu ve dikkat eksikliği aynı sey değil. genetik mi sorusuna gelince amcam ve babam bir işe kendilerini verdikleri zaman dünyayla olan bütün bağlarını koparıyorlar. bu olay bunun genetik olduguna inanmamda büyük etken. ayrıca bir çok doktorda bu konuda hemfikir. televizyon ve kolanın ad olmayan birini ad yapacak kadar negatif oldugunu düşünüyorum.

 69. birşey daha sormak istiyorum çocuğunuz saat kaçta yatıyor? kaç saat uyuyor?

 70. bende bu hastalık demek istemiyorum aynı şikayetlerden muzdaribim diyeyim. bence 8 yaşında bir çocuğa bu ilacı içirmeyin yaşı çok küçük zaten şu an bence öğrenme yaşında onu müzikle falan ilgilendirebilirsiniz zaten yukarıdada bu yaşlarda gelişimine zararlı ollduğu yazıyor. ayrıca yukarıda bir kaç soru okudum biraz yaşadıklarımı anlatp biraz karşılıklı paylaşım yapıp birbirimize yardımcı olalım istiyorum. 1. ben 23 yaşındayım ritalini daha 2 gün önce verdi doktorum bir kere kullandım. 2. 4 yaşında iken okuma yazmaya başladım inan yaşıtlarımı araya açıyordum herhalde 5yaşında ilkokula başlamasam bi sınıf atlatırlardı bile. küçüklüğümden beri hareketli kıpır kıpır enerji dolu bir çocuktum ama olay üniversiteye gelince değişti dersler düştü sürekli sıkılganlık hali hele o blok dersler yokmu mafederdi sınav desen 10 soruyu geçsin birazda uzun olsun ooo bitti benim için yokum ben koptuğum an oluyordu. ailem belki çalıştığı için bu şeyleri küçükken farkedemedi. benimde bu olayı çözmem şöyle başladı. arkadaslarım dalga geçmeye başladı son günlerde işte konuşurken falan çok hareket halindeymişim tabi ben bunu bilinçli yapmıyordum onlar sürekli söylemeye başlayınca allah allah dedim daha sonraları mesela şuan çalıştığım yerde kimsenin tepki vermediği şeylere sürekli bi çıkışım oluyor. çok hızlı ve çok konuşurum hızlı yürürüm ama iş evi temizlemeye falan gelsin yapmam. mesela şu an bunu yazarken bile dikkat ettm süreli ayağımı salııyorum toparlanmak için durup düşünüyorum. bende düşün konuş eylemi kesinlikle yoktur söyler sonra düşünürm. bazen öyle kendi kendime oturup düşünürken havanın ne kadar güzel olduğunu düşünüp ordan başka ordan başka derken saniyeler içinde 20 şey düşünürken bulurum kendimi ve inanın bu beynimi çok yoruyor. üniversite sınavını zaten sormayın biri silgi kullansın oraya bakarım biri kalemle okuduğu şeyin altını çizerdi o kalem sesi maferdi beni yani düşünün 20 kişi sınavı girmişsin herkes birşeyler yazıyor çiziiyor bi oraya bi oraya bakmaktan kendimi alıkoyamıyor ve aşırı sinirlenip hmen hızlı hızlı işaretleyip sınavın yarısında çıkmışımdır. bir de son günlerde çalıştığım şirket yemek üzerine 4 kişi aynı bölümdeyiz herkes normal yapıyor hep unutan benim. yani yaşadıklarımı gözlemledikçe sorunun bende olduğunu farkettim. aslında bunu pek bir sorun olarakta görmemiiştim ya enerjiliydim sürekli neşeliyimdir hep gülerim mesela birde diğer dehblilere dikkat ettim çoğu gerçekten müzikten zevk alarak dinliyor yapıyor. yazım hataları var hepimizde matematikte iyi değilim bilmiyorum onlar iyimi? ya aslında konu sadece dersler değil büyüyüp kendi hayatına atıldığın zaman bunlarla birlikte gelen sorunlar kalabalık caddede yürürken önündekinin yavaş yürümesi seni aşırı sinirlendirip hani arkasından şöyle kafasına birtane vurasın geliyorsa sürekli bir işe atılıp atılıp vazgeçiyorsan hayatta kapasitenin seviyesine gelemeyip altında kalmak zorundaysan insanların senle dalga geçmeye başlamasıyla inanın büyük bir sorun oluyor.
  ben bu hastaşığının gerçekten beyinde fonksiyonel bir sebebten olduğunu düşünüyorum yani kesinlikle pskolojik değil. mesela uyarıcı maddeler gördüğüm kadarıyla normal insanlarda hareket hali verirken dehb lilerde bi yavaşlatma söz konusu oluyor.
  ilacı kullandım demiştim. önce gittiğim pskiyatrı elinde kırmızı reçete yokmuş falanmış filanmış özel hastane idi meğersem gerçek doktor değilmiş ondan abidik bi ilaç olan alakasız modiaol olması lazım verdi ben tabi güvenemeyip başla doktora gittim iki gün sonra o dedi sakın onu kullanma ritalin yazdı ekg me baktıktan sonra! ben ritalinin ilk aldığım gün çalışıyordum. böyle nasıl anlatayım çok kötü oldum elim ayağım kasıldı. bir müzik dinleseyim geldi sonra bi sigara içesim geldi ve sinir de yaptı içemedim. ama o etkileri 15-20 dkka sonra geçti normal halime döndüm gibi hissetim bi farkla bu defa yapmam gereken temizlik vardı işyerinde öyle detaylı öyle güzel öyle kilitlenip yaptım anltamam kendim bile şaşırdım. etkisi 3 saat kadar sürdü .ama internette araştırdığım kadarııyla önceki pskt verdiği ilac vucuttan atılabilmesi için 2 hafta lazımmış jyani şu an ritalin kullanmıyorum. 2 hafta bekleyip tekrar almaya başlıyacağım. gözlemlerimi sizlere harfi harfine anlatacağım ama ne olur 8 yaşındaki bir çocuğa bu ilacı vermeyin bekleyin büyüsün 19-20 olsun etkilerini birlikte gözlemleyin. yukarıda dediğininz gibi bizlerin bağımlılık riski gerçekten yüksekkkk!
  çok uzun oldu kusura bakmayın benimde sizlere ANNELERE BİRKAÇ SORUM OLACAKTI
  hamileyken sigara içtinizmi?
  normal doğummu yaptınız?
  aile içi kavga şiddet varmı?
  teşekkrler

  • Merhaba ,
   Yazdıklarınız için teşekkürler. Bende sorularınıza cevap vermek istedim. Yorumlarınız ne olacak çok merak ediyorum
   1- ben hayatım boyunca hiç sigara içmedim. Doğal olarak hamileliktede içmedim.
   2- Normal değil sezeryanla doğum yaptım. Ben 32 yaşında anne oldum. Eğer 30 dan sonra ilk çocuğunuzu dünyaya getiriyorsanız doğum normal yollardan başlayamıyabiliyor. Bizde bebeğin doğum süresi dolup hayatı tehlikeye girmeye başladığı için sezeryanla yapmak zorunda kaldık.
   3- benim oğlum şuan 4 yaş 8 aylık. Bizede concerta verdiler ama hiç kullanmadık. Kullanmayıda düşünmüyoruz. Şiddet sorusuna gelince evde şiddet yok ama bu şiddetle karşılaşmadıkları anlamına gelmiyor. Gittiği bir anaokulunda servisçiler ellerine vurup baskı uygulamışlar. Bizde Servisçiyi önce işten attırdık sonrada çocuğumuzu o okuldan aldık. Ama genel anlamda oğlum kendisi çok şiddet meraklısı. Oyun oynarkende sürekli pat çat diye vurmalar bomba patlatmalar…. Neden bunu yapıyor bilmiyorum. Sanırım konu adrenalin bu durumlar onu çok heyecanlandırıyor. Zaten normalde de çok hareketli ve çok heyecanlı bir çocuk. Siz sormamışsınız ama birde sitede çok konuşulan yürüteç konusu var. Biz yürüteçte hiç kullanmadık almadık. Ama çocuk kendisi 9 aylıkken yürüdü. Bizde bilmediğimiz için emeklemeye teşvik etmedik.
   Aslında ben hamilelik dönemindede beslenmeme çok dikkat ettiğimi düşünüyorum. Zaten genel anlamda hep dikkat ederim. Hurma vs gibi kurtulurmuş meyvalar, sebze, salata, kuruyemiş, epeyce yedim. Tam ideal kiloda hamileliği tamamladım. Şimdi düşünüyorumda aslında daha 3 aylık hamileyken hiperaktif olduğu belli imiş. Ultrasonla doktor baktığında hiç eli ayağı durmadı. Sürekli hareket halindeydi. Sürekli elleriyle yumruk ayaklarıyla tekme atıyordu. Sürekli dönüp duruyordu. Hamileliği aynı döneme gelen arkadaşlara doktorları ultrasonla bakarken bebek hiç hareket etmiyor git biraz tatlı çikolata ye bebek hareketlensin öyle bakalım derdi.
   Bazen çok üzülüyorum. Biz yurt dışında yaşıyoruz. Çocuk sitedekiocuklarla hiç oynayamıyor. Bizimki hep koşmak kovalamak istiyor. Sürekli kolunu bacağını kontrolsuzce savuruyor. Ama diğer çocuklar bu şekilde oynamak istemiyor. Tabiki bizimkide çok üzülüyor. Oyun arkadaşlarıda artık anne ve babası oldu. Biz şimdi yarım gün anaokuluna gönderiyoruz. Okulunu seviyor. Hafta sonları yüzmeye götürüyoruz. Hafta içi öğleden sonra birlikte evde vakit geçiriyoruz. Beyin aktiviteleri ve konsantrasyon artırıcı oyunlar oynuyoruz. Televizyondan çok etkileniyor ama daha hayatından onu çıkaramadık. Akşamları saat 9-9.30 gibi yatıyor. Sabah 8 de kalkıyor. Birde deney yapmaya inanılmaz derecede meraklı haftada 2-3 deneyi evde birlikte yapıyoruz. Ama oğluma yetmiyor. Şimdi bu yaş grubu için ( 4 yaş 8 ay) deneylerde yapan bir bilim klübü arıyorum. Muhtemelen 1-2 aya bulurum ve ona başlarız. Tüm bunlara rağmen çok fazla yol kat ettiğimizi söyleyemem. O aşırı hareketlilik hâli hala devam ediyor. Başka neler yapabilirim bilmiyorum. Önerilerinizi dört gözle bekliyorum.

   • yorumumu okumadıysanız balık yağı ve b vitamini kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. ve kesinlikle kola tükettirmeyin

   • öncelikle ilacı içmeye başladım. şunu baştan söylemek isterim ki kesinlikle ilacı çay kahve kafein içeren uyarı hiç bir maddeyle almamak gerekiyor edindiğim deneyim bu. aşırı terletiyor iştahı kapatıyor. harekette azalma var. ve ellerim titriyor. normalde düşünmeden pat diye konuşan biriyimdir. ama şu an bunu yazmadan içtim ve düşünmekten inanın zor yazıyorum. konuşmalarımda yavaşladı normalde aşırı hızlı konuşurum birde sinirlilik var güleryüzümde yok 😦 beni tam tersi birisi yaptı yani. bu arada benimde annem sigara içmemiş merak ettim sigaradan mı normal doğumdamı hasar oluyor diye ama siz sezaryenle doğum yapmışsınız yani sebebleri bambaşka bir şey sanırım. ama yaratıcılığım en üst düzey bunun farkındayım çocuklarda da sinir olur vurur kırar bence çok normal bir şey bu. geçenlerde işyerinden arkadaşımın oğlu geldi daha yeni yürümeye başlamış küçük yani babası bir şeye izin vermesin hemen vurmaya başlıyor yani bence bu çok normal genlermizde var sinir. pek yardımcı olamadım toparlanmakta zorlanıyorum ellerimde titriyor zor yazıyorum en kısa zamanda görüşmek üzere ablacım

 71. merhabalar benimde 14 yaşında bir oğlum var dikkat dağınıklığı ve hiperaktive bozulluğu var tabiiki ritalin conserta veriyır doktorlar ama ben inatla vermiyorum bazı ülkelerde ölüm riski olduğu için kaldırılmöış bu ilacı bile bile oğluma veremem iyimi kötümü yapıyorum bilemiyorum ama vermiyorum

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

 
%d blogcu bunu beğendi: